Statistik og sandsynlighedsregning – Københavns Universitet

Institut for Matematiske Fag > Forskning > Statistik og sandsynli...

Sektion for

Statistik og sandsynlighedsregning

> English version.

Da det meste af vores forskning er skrevet til et internationalt publikum og derfor foregår på engelsk, henviser vi til den engelske version af disse sider for udførlig og ajourført information.

Sektionen forskning spænder fra sandsynlighedsregning over matematisk statistik til anvendt statistik. Hovedtemaer inkluderer: 

  • Markovprocesser,
  • inferens i statistiske modeller baseret på stokastiske processer,
  • principper for statistisk inferens generelt,
  • asymptotisk teori, og
  • anvendelser af statistiske metoder og stokastiske processer i bioinformatik, neurovidenskab, fysiologi og jordvidenskab.

Se også Data Science Laboratorium (tidl. Laboratorium for anvendt statistik), der har til formål at understøtte dataanalyse på SCIENCE gennem tværfagligt samarbejde. Dette sker gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende.. 

Besøg forskningsgrupperne Mathematics of reaction networks (MBIO) og Copenhagen Causality Lab (CoCaLa). 

Sektionen er en del af Københavns Statistiknetværk samt Dynamical Systems Interdisciplinary Network (forskergrupper fra flere institutter og fakulteter på KU).

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i statistik 

Arkiv

Preprints fra det forhenværende Institut for Matematisk Statistik, 1971 til 1997