Statistik og sandsynlighedsregning

Da det meste af vores forskning er skrevet til et internationalt publikum og derfor foregår på engelsk, henviser vi til den engelske version af disse sider for udførlig og ajourført information.

Statistik og sandsynlighedsregning

 

 

 

 

Sektionen forskning spænder fra sandsynlighedsregning over matematisk statistik til anvendt statistik. Hovedtemaer inkluderer:

  • Markovprocesser,
  • inferens i statistiske modeller baseret på stokastiske processer,
  • principper for statistisk inferens generelt,
  • asymptotisk teori, og
  • anvendelser af statistiske metoder og stokastiske processer i bioinformatik, neurovidenskab, fysiologi og jordvidenskab.

Se kontaktoplysninger på sektionens medarbejdere

 

 

 

 

Data Science Laboratorium (tidl. Laboratorium for anvendt statistik) har til formål at understøtte dataanalyse på SCIENCE gennem tværfagligt samarbejde.

Dette sker gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende.

> Data Science Laboratorium

 

 

 

 

Nuværende gæster

Loading data...

Kommende gæster

Loading data...

Tidligere gæster

Se oversigten Past Guests