De matematiske uddannelser

Du kan vælge mellem fire uddannelser på Institut for Matematiske Fag - plus en tværgående matematisk/datalogisk bacheloruddanelse. Der er desuden rig mulighed for at supplere din faglighed med efter- og videreuddannelse.