Uddannelser – Københavns Universitet

Fire matematiske uddannelser

Du kan vælge mellem fire uddannelser på Institut for Matematiske Fag:

Du kan desuden tage et sidefag i matematik - hvis du vil være sikker på ansættelse i gymnasiet bagefter - eller du kan efter endt kandidateksamen tage den tre-årige ph.d.-uddannelse.