De matematiske uddannelser

Du kan vælge mellem fire uddannelser på Institut for Matematiske Fag - og snart og også en tværgående matematisk/datalogisk bacheloruddanelse. Der er desuden rig mulighed for at supplere din faglighed med efter- og videreuddannelse.

Du kan desuden tage et sidefag i matematik - hvis du vil være sikker på ansættelse i gymnasiet bagefter - eller du kan efter endt kandidateksamen tage den tre-årige ph.d.-uddannelse.