De matematiske uddannelser

Du kan vælge mellem fire uddannelser på Institut for Matematiske Fag - plus en tværgående matematisk/datalogisk bacheloruddannelse. Der er desuden rig mulighed for at supplere din faglighed med efter- og videreuddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan efter endt kandidateksamen tage den treårige ph.d.-uddannelse.