De matematiske uddannelser

Du kan vælge mellem fire uddannelser på Institut for Matematiske Fag - plus en tværgående matematisk/datalogisk bacheloruddannelse. Der er desuden rig mulighed for at supplere din faglighed med efter- og videreuddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne nye uddannelse er en treårig bacheloruddannelse inden for matematik og datalogi. Her kan du lære at analysere og håndtere store datamængder med kunstig intelligens-værktøjer. Den viden kan bl.a. bruges til at lave prognoser, afsløre fake news og oversætte sprog her og nu. Uddannelsen vil kunne give adgang til kandidatuddannelserne i såvel datalogi som statistik.

> Du finder mere information her 

 

 

 

Den nye 2-årige kandidatuddannelse i kvanteinformationsvidenskab (Quantum Information Science) er for dig, der vil være en del af et spirende forskningsområde, hvor jobmulighederne og investeringerne vokser på verdensplan. Uddannelsen er engelsksproget og udbydes i samarbejde med DTU.

Kvanteinformationsvidenskab er en tværfaglig uddannelse, som kombinerer datalogi, matematik og fysik. Du får en omfattende teoretisk, teknologisk og eksperimentel viden på kvanteområdet. Du kan vælge at specialisere dig i teoretiske retninger inden for datalogi, matematik eller fysik, eller i en mere teknologisk og eksperimentel retning.

Læs mere om uddannelsen på den engelske præsentation

 

 

Tag et sidefag i matematik, hvis du vil være sikker på ansættelse i gymnasiet bagefter. 

 

 

Du kan opgradere dine kvalifikationer ved at tage et bachelor- eller kandidatkursus som enkeltfag.

Enkeltfag på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Vi tilbyder også kursusforløb specifikt målrettet din virksomheds behov. Se eksempler her:

  • Edlund (Bottom up innovation styrkes gennem skræddersyet efteruddannelse)
  • Landbrugsstyrelsen (Landbrugsstyrelsens ansatte får fælles, fagligt sprog)
  • Lundbeck (Efteruddannelse hos Lundbeck giver hel medarbejdergruppe fælles værktøjer)
  • PFA (PFA effektiviserer tværgående samarbejde gennem efteruddannelse)

Matematik til fyraften

Faglige vitaminer til gymnasiets matematiklærere. Fire inspirationsmøder henover vinteren 2022 og foråret 2023.

 

 

Du kan efter endt kandidateksamen tage den treårige ph.d.-uddannelse.

 

 

Master i matematik er et efteruddannelsestilbud til dig, som gerne vil opfylde de faglige krav for at kunne undervise i matematik i gymnasieskolen. Uddannelsen er et nationalt initiativ, der udbydes af SDU i samarbejde med Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.

Masteruddannelsen har et omfang af 60 ECTS og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over to år. Ved tilrettelæggelsen af undervisningen og valg af undervisningsformer er der taget hensyn til, at du som studerende kan have job ved siden af studiet.

Næste optag finder sted i september 2019. Ansøgningsfristen er 1. juli.

> Master i matematik