Matematisk Bibliotek

Matematisk bibliotek

- en del af Københavns Universitetsbibliotek (KUB)

Biblioteket er et institutbibliotek og har som sit primære formål at dække instituttets egne studerendes og ansattes informationsbehov. Bibliotek er placeret i det store, centrale rum i bygning 04 (1. og 2. sal), samt et underliggende kælderrum kaldet arkivet.

Kun ansatte kan låne. Den tidligere ordning med udlån til kontorerne afvikles til fordel for personlige udlån. Studerende og andre kan bruge bøgerne på læsesalen.

Låneregler m.m.

Praktisk information om hvordan biblioteket fungerer, ordensregler, m.m.

Søgning (Det Kgl. Bibliotek)

Matematisk Bibliotek er synlig i søgeresultatet (som KU Matematik).

Elektroniske ressourcer

Studerende og ansatte ved Københavns Universitet kan få adgang til mange elektroniske ressourcer hjemmefra.

Arkiv

Noter, opgaver og afhandlinger, samt arkivmateriale fra personer, foreninger og lignende, der har eller har haft tilknytning til Institut for Matematiske Fag.