Arkivet

Digitalt arkiv

Til download (for downloads):


Papirarkiver

Arkivet opbevarer arkivmateriale fra personer, foreninger og lignende, der har eller har haft tilknytning til Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, samt en del af arkivmaterialet fra administrationen af instituttet og dets afdelinger.

Papirarkiv (Paper archive) 

Matematiknoter i papirarkivet

Matematiske modeller


FAMØS arkiv. De studerende ved de matematiske uddannelser udgav i en årrække "Fagblad for Aktuar, Matematik, -Økonomi og Statistik". Det gør de ikke mere, men Studenterforeningen Haralds Følge har fundet plads til det digitale arkiv, som instituttet arvede.