Arkivet

Til download (for downloads):


Papirarkiv (Paper archive) 

Arkivet opbevarer arkivmateriale fra personer, foreninger og lignende, der har eller har haft tilknytning til Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet, samt en del af arkivmaterialet fra administrationen af instituttet og dets afdelinger.

Matematiknoter i papirarkivet