Forskning – Københavns Universitet

Forskning

Udvikling af matematiske teorier og modeller samt anvendelser heraf er grundstenen i forskningen ved Institut for Matematiske fag. En stor del af den matematiske forskning udvikles i gensidig vekselvirkning med andre felter. For eksempel i interaktion med fysik, medicin (gennem statistik) og forsikringsvidenskab (gennem sandsynlighedsregning).

Bioinformatik, finansiering, operationsanalyse er eksempler på nye felter der indgår i instituttets forskningsprofil. Anvendelserne kommer ofte fra teorier, der ellers betragtes som rent abstrakte. Som eksempel kan nævnes matematikken omkring kryptering, der har muliggjort f. eks. Dankortet og CD-afspillere.

Fire sektioner og en bred vifte af internationalt anerkendte forskergrupper udgør i dag kernen i instituttets forskning - se organigram.