Forskning

Udvikling af matematiske teorier og modeller samt anvendelser heraf er grundstenen i forskningen ved Institut for Matematiske fag. En stor del af den matematiske forskning udvikles i gensidig vekselvirkning med andre felter. For eksempel i interaktion med fysik, medicin (gennem statistik) og forsikringsvidenskab (gennem sandsynlighedsregning).

Bioinformatik, finansiering, operationsanalyse er eksempler på nye felter der indgår i instituttets forskningsprofil. Anvendelserne kommer ofte fra teorier, der ellers betragtes som rent abstrakte. Som eksempel kan nævnes matematikken omkring kryptering, der har muliggjort f.eks. Dankortet og CD-afspillere.

Fire sektioner og en bred vifte af internationalt anerkendte forskergrupper udgør i dag kernen i instituttets forskning.

Sektioner

Centre m.m.

Afsluttet projekt: Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU) dannede fra 2013 til 2017 rammen om et spændende forsknings– og udviklingsprojekt for matematiklærere i gymnasiet.

Artikel-serien "My research". Der kører en artikel-stafet mellem instituttets ansatte i vores interne nyhedsbrev. Formålet er at beskrive instituttets forskning på tværs af sektioner og centrer. Artiklerne er skrevet (på engelsk) til forskernes kolleger, men du er velkommen til at kigge med: "My research".