Forsikring og Økonomi

Sektionens forskning er orienteret mod anvendelser af matematik i forsikring og økonomi. Sektionens ansatte er ansvarlige for bachelor- og kandidat uddannelserne i forsikringsmatematik og matematik-økonomi på Københavns Universitet.

Forsikringsmatematik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektionen er i tæt kontakt med den finansielle sektor og forsikringsbranchen. Det ser hovedsageligt gennem samarbejde om forskningsprojekter, inkl. erhvervs-ph.d.er, samt med partnere fra forskning og erhverv.

Fra 2022: InterAct

InterAct står for Interaction in Actuarial Science og danner ramme om forskning og uddannelse inden for forsikrings- og pensionsområdet i samarbejde med otte af landets forsikrings- og pensionsselskaber.

Visionen for InterAct er at løfte instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter i forsikringsmatematik op og ud mod branchen ved at skabe en markant øget volumen, variation og markedsnærhed til gavn for alle parter.

Samarbejdspartnere: PFA, Danica, Velliv, Industriens Pension, AP Pension, PensionDanmark, Tryg og Codan.

Kontaktpersoner på instituttet: Mogens Steffensen og Christian Furrer.