10. juli 2024

Giovanni Pantuso modtager forskningsbevilling på 10 mio. kr. fra NNF

Forskningsprojekt

Novo Nordisk Fondens program "New Exploratory Research and Discovery" (NERD) har til formål at støtte forskningsprojekter "baseret på vilde og uortodokse ideer, der kan skabe ny viden". Giovanni Pantuso, lektor i Operations Analyse, opfylder NERD-kriterierne.

Giovanni Pantuso

Giovanni har i de senere år nørdet med "optimering under beslutningsafhængig usikkerhed", der også er titlen på hans kommende forskningsprojekt. Han forklarer:

"En af menneskets hovedbeskæftigelser er at træffe beslutninger. De fleste af disse beslutninger skal træffes under usikkerhed, dvs. før alle fakta er kendt. Matematikere har dedikeret et helt fagområde, stokastisk optimering (SO), til sådanne beslutninger. Målet med dette projekt er at udvide spektret af beslutningsproblemer, som SO i øjeblikket kan løse, betydeligt."

Projektet vil især udvikle nye modeller og metoder til beslutningsproblemer under beslutningsafhængig usikkerhed. I disse problemer ændrer den (tilfældige) information, som beslutningstageren har til rådighed, sig i takt med de beslutninger, der træffes. Disse problemer ligger i øjeblikket uden for de tilgængelige matematiske metoders muligheder.

Projektet består af fem uafhængige arbejdspakker. Tre af dem fokuserer på udvidelse af den tilgængelige generelle metode. Hver af de udvidede arbejdspakker tager højde for en specifik holdning til risiko (dvs. neutralitet, aversion og aversion via stokastisk dominans) og udvikler generelle modeller og løsningsalgoritmer, der forudsætter beslutningsafhængig usikkerhed. De to andre arbejdspakker fokuserer på konsolidering af de resultater, der er opnået i udvidelses-arbejdspakkerne. Hver konsoliderings-pakke fokuserer på at omsætte de generelle resultater til modeller og algoritmer for specifikke, meget generelle og yderst relevante optimeringsproblemer. Disse omfatter optimering af netværk og lokationer.

”Alt i alt vil projektet levere en portefølje af modeller og algoritmer, der udvider udvalget af beslutningsmuligheder betydeligt,” siger Giovanni.

Den primære målgruppe for projektet er på kort sigt optimeringsforskere og matematikere. De vil få en rigere teori om matematikken bag beslutningstagning. På lang sigt, når resultaterne er konsolideret og omsat til praktiske værktøjer, er målgruppen generelle beslutningstagere, f.eks. inden for biovidenskab og sundhedsvæsenet.


Giovanni PantusoGiovanni Pantuso tog sin kandidatgrad i 2010 fra Università degli Studi della Calabria (Italien). I efteråret 2010 begyndte han på et ph.d.-program ved NTNU (Norge), og i februar 2014 fik han en ph.d. i operationsforskning. Derefter arbejdede han som postdoc på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. I september 2015 blev han ansat som postdoc her på instituttet, og i 2017 blev han udnævnt til lektor i operationsanalyse.

Bevillingen giver Giovanni mulighed for at ansætte tre ph.d.-studerende og to postdocs i løbet af en periode på syv år. Den første ph.d.-studerende skal starte i januar 2025.

Novo Nordisk Fondens NERD program

Forskningsprogrammet NERD (New Exploratory Research and Discovery) har til formål at yde støtte til naturvidenskabelige forskningsprojekter, der tager udgangspunkt i vilde og uortodokse idéer, der kan bibringe ny viden inden for teknologi eller naturvidenskab. Bevillingerne løber over en syvårig periode.

Udvælgelses- og behandlingsprocedurerne for NERD-programmet adskiller sig noget fra andre NNF-programmer. I første runde udvælger evalueringsudvalget projekter uden at kende ansøgerens navn eller CV. Dette minimerer bias og øger i stedet fokus på den videnskabelige idé.