28. februar 2024

Christian Furrer, lektor

Udnævnelse

Christian Furrer blev 1. februar 2024 udnævnt til lektor i forsikringsmatematik ved Institut for Matematiske Fag.

Christian Furrer

”Det er imponerende, at Christian Furrer scorer højt på alle KU's seks meritkriterier for lektorer”, siger professor Michael Sørensen.

”Han har vist både dybde, originalitet og høj produktivitet i sin forskning, han er en fremragende og engageret underviser og har brugt betydelig energi på udvikling af uddannelserne på instituttet. Videre er han dybt involveret i erhvervssamarbejde og har vist talent for videnskabsformidling til et bredt publikum. Christian har desuden været meget aktiv i instituttets formelle og uformelle fora og har bidraget til det gode arbejdsmiljø på instituttet”, siger Michael Sørensen.

Christian har en bachelor- og en kandidatgrad i forsikringsmatematik fra dette institut. I 2020 afsluttede han et ErhvervsPhD-projekt inden for Innovationsfondens program og med PFA Pension og Københavns Universitet som partnere. Hans hovedvejleder var Mogens Steffensen, og titlen på hans ph.d.-afhandling var Multi-state modeling in the mathematics of life insurance.

Han har siden oktober 2020 arbejdet på instituttet som tenure track-adjunkt. Fra 2021 har han været involveret i InterAct, en projektramme for en række forsknings- og (efter)uddannelsesaktiviteter med stor markedsnærhed inden for forsikringsmatematik og relaterede områder.

I sin forskning udvikler Christian nye matematiske og statistiske metoder for risici med et særligt fokus på anvendelser inden for livs-, sundheds- og invaliditetsforsikring. Hans ekspertiseområde er flertilstandsmodellering, særligt ikke-Markov-modeller.

Christian sigter mod at bygge bro mellem forskning og praksis, en indsats, som det tyske selskab for forsikrings- og finansmatematik og den tyske aktuarforening tildelte ham 2019-Gaussprisen for. Herudover er han interesseret i den strategiske dimension af universitetsbaseret aktuaruddannelse og repræsenterer Den Danske Aktuarforening i uddannelseskomitéerne for den europæiske og den globale aktuarforening.

Du kan stadig træffe Christian på hans kontor 04.3.22A.