28. august 2017

Christian Furrer, erhvervs-ph.d.-studerende

Nyansat

Christian Furrer er blevet indskrevet som erhvervs-ph.d.-studerende på Institut for Matematiske Fag i samarbejde med PFA Pension. Christian er tilknyttet forskningsgruppen i Forsikring og Økonomi, og hans hovedvejleder er prof. Mogens Steffensen.

Christian FurrerEmnet for Christians forskningsprojekt er biometriske risici i livsforsikring. Hans primære interesse er stokastisk modellering, estimation, og forudsigelse af biometriske risici i livsforsikring motiveret af specifikke anvendelser i industrien.

Christian vil særligt studere udvidelser af det klassiske Markovkæde-livsforsikringssetup, og han ønsker at udvikle redskaber til at drage inferens for Markov-springprocesser. Han er også interesseret i spørgsmål der relaterer sig til kredibilitetsteori for det klassiske Markovkæde-livsforsikringssetup.

Christian færdiggjorde sin kandidatgrad om Empirisk-Bayes kredibilitet for det klassiske Markovkæde-livsforsikringssetup i august 2017 her på Institut for Matematiske Fag, KU. Hans speciale var vejledt af prof. Mogens Steffensen og ph.d. Kristian Buchardt (PFA Pension). Både Steffensen og Buchardt fortsætter som vejledere for erhvervs-ph.d.-projektet, hvor de får følgeskab af prof. Niels Richard Nielsen og adj. prof. Thomas Møller (PFA Pension).

Du finder Christian i kontor 04.3.03.