Samarbejde med erhverv og myndigheder

Samspillet med virksomheder, myndigheder, institutioner og andre forskere er vigtig for Institut for Matematiske Fag (MATH), da det øger kvaliteten af både forskning og uddannelse.

MATH har tværfagligt forskningssamarbejde med mange andre institutter og universiteter. Vi tilbyder desuden matematik- og statistikkurser for studerende på andre fagområder, for eksempel fysik, kemi, datalogi, biologi med mere.

Erhvervssamarbejdet kan etableres på mange måder lige fra uformel vidensudveksling og rådgivning til fælles forskningsprojekter. Vi har desuden specialestuderende og ph.d.-studerende, der gerne vil udføre deres forskning i samarbejde med en erhvervsvirksomhed. Vi har også matchmaking-arrangementer mellem virksomheder og studerende.

Se eksempler på instituttets nuværende eller nylige samarbejder:

Virksomhedssamarbejde Tværgående forskningssamarbejde
Specialer & erhvervs-ph.d. Rådgivning

Læs mere om vores forskning og kontakt gerne forskerne direkte. Du kan også kontakte erhvervssamarbejdskoordinator professor Mogens Steffensen eller administrationschef Gyrd Foss – de kan sætte dig i forbindelse med relevante forskere. Læs  mere om de forskellige muligheder for samarbejde på Københavns Universitets Erhvervsportal.