Samarbejde med private og offentlige virksomheder 

Eksempler på nuværende og nylige aktiviteter.


Specialesamarbejder

Få kontakt med vore studerende og aftal et speciale-projekt med udbytte til begge parter. Kontakt studielederne Fabien Pazuki (bacheloruddannelserne i matematik, forsikringsmatematik og matematik-økonomi), Magdalena Musat (kandidatuddannelsen i matematik) eller David Skovmand (kandidatuddannelserne i forsikringsmatematik, matematik-økonomi og statistik).

Samarbejdspartnere / Studerende:
DSB/Banedanmark / Linea Holm Foged
Lundbeck / Emilie Kryger
Lundbeck / Majken Hamann Sey 
Lundbeck / Nanna Leonora Lausvig
Novo Nordisk / Gitte Lerche Aalborg 

Kontakpersoner på instituttet:
Bo Markussen
Helle Sørensen


InterAct

InterAct står for Interaction in Actuarial Science og danner ramme om forskning og uddannelse inden for forsikrings- og pensionsområdet i samarbejde med otte af landets forsikrings- og pensionsselskaber. Visionen for InterAct er at løfte instituttets forsknings- og undervisningsaktiviteter i forsikringsmatematik op og ud mod branchen ved at skabe en markant øget volumen, variation og markedsnærhed til gavn for alle parter.

Samarbejdspartnere:
PFA, Danica, Velliv, Industriens Pension,
AP Pension, PensionDanmark og Tryg.

Kontaktpersoner på instituttet:  
Mogens Steffensen 
Christian Furrer


ACTULUS

ACTULUS er et samarbejde omkring udvikling af matematik og software til beregninger i pensionsbranchen. Disse beregninger er baseret på avanceret forsikringsmatematik og teknologi for at leve op til morgendagens krav til sofistikerede modeller, præcision og effektivitet i både finansielle rapporter og intern risikostyring.

Samarbejdspartnere:
IT Universitetet 
Edlund A/S

Kontakpersoner på instituttet:
Mogens Steffensen 
Jesper Lund Pedersen


HIPERFIT

HIPERFIT er en forkortelse for Functional High-Performance Computing for Financial IT. Centeret samler forskningsaktiviteter i forskellige områder: matematisk finansiering, programmeringssprog, high-performance systemer og eksperter fra den finansielle sektor. www.hiperfit.dk

Samarbejdspartnere:
Datalogisk Institut/KU,
Nordea,
Danske Bank,
Nykredit m.fl.

Kontakpersoner på instituttet:
Mogens Steffensen,
Trine Krogh Boomsma,
Jesper Lund Pedersen,
Rolf Poulsen


Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU)

CMU’s mission (2013-2017) var at styrke det matematikfaglige aspekt af anvendelse af computere i gymnasiet. Centerets hovedsponsor var Industriens Fond, hvilket vidner om den betydning erhvervslivet tillægger kernefaglige matematikkompetencer. cmu.math.ku.dk

Samarbejdspartnere:
Et halvt hundrede gymnasier, DTU Compute, Undervisningsministeriet,
Dansk Industri,
Institut for Naturfagenes Didaktik/KU,
Det grønlandske undervisningsministerium

Kontakperson på instituttet:
Niels Grønbæk


Metaboliske processer (STATLAB)

I samarbejde med kliniske forskere har vi analyseret data for at forstå forskellige metaboliske processer bedre, for eksempel effekten af fysisk træning på insulinfølsomhed og fedtfordeling, eller hvordan selen optages og stofskiftet fungerer i lever, mave, plasma og tarme.

Samarbejdspartnere:
Rigshospitalet &
Hvidovre Hospital

Kontakpersoner på instituttet:
Laboratorium for Anvendt Statistik (Data Science Laboatorium)
v/  Susanne Ditlevsen


Future Electricity Markets (5s)

Formålet med 5s er at udvikle de videnskabelige rammer for design af fremtidige elektricitetsmarkeder i forhold til den tiltagende brug af vedvarende energi. For at tage hensyn til uforudsete fluktuationer i vedvarende produktion og dertilhørende behov for fleksibilitet i konventionel produktion anvendes optimering under usikkerhed. Hermed kvantificeres konsekvenserne for velfærd, produktions-planlægning og investeringsincitamenter. 

Samarbejdspartnere:
DTU Compute & DTU Elektro

Kontakperson på instituttet:
Trine Krogh Boomsma