Samarbejde med private og offentlige virksomheder 

Eksempler på nuværende og nylige aktiviteter.

Speciale-samarbejder

Få kontakt med vore studerende og aftal et speciale-projekt med udbytte til begge parter. Kontakt studieleder Ernst Hansen.

Samarbejdspartnere / Studerende:
DSB/Banedanmark / Linea Holm Foged
Lundbeck / Emilie Kryger
Lundbeck / Majken Hamann Sey 
Lundbeck / Nanna Leonora Lausvig
Novo Nordisk / Gitte Lerche Aalborg 

Kontakpersoner på instituttet:
Bo Markussen
-
Helle Sørensen
-
-

ACTULUS

ACTULUS er et samarbejde omkring udvikling af matematik og software til beregninger i pensionsbranchen. Disse beregninger er baseret på avanceret forsikringsmatematik og teknologi for at leve op til morgendagens krav til sofistikerede modeller, præcision og effektivitet i både finansielle rapporter og intern risikostyring.

Samarbejdspartnere:
IT Universitetet 
Edlund A/S
Kontakpersoner på instituttet:
Mogens Steffensen 
Jesper Lund Pedersen

HIPERFIT

HIPERFIT er en forkortelse for Functional High-Performance Computing for Financial IT. Centeret samler forskningsaktiviteter i forskellige områder: matematisk finansiering, programmeringssprog, high-performance systemer og eksperter fra den finansielle sektor. www.hiperfit.dk

Samarbejdspartnere:
Datalogisk Institut/KU,
Nordea,
Danske Bank,
Nykredit m.fl.
Kontakpersoner på instituttet:
Mogens Steffensen,
Trine Krogh Boomsma,
Jesper Lund Pedersen,
Rolf Poulsen

Center for Computerbaseret Matematikundervisning (CMU)

CMU’s mission er styrke det matematikfaglige aspekt af anvendelse af computere i gymnasiet. Centerets hovedsponsor er Industriens Fond, hvilket vidner om den betydning erhvervslivet tillægger kernefaglige matematikkompetencer. cmu.math.ku.dk

Samarbejdspartnere:
Et halvt hundrede gymnasier, DTU Compute, Undervisningsministeriet,
Dansk Industri,
Institut for Naturfagenes Didaktik/KU,
Det grønlandske undervisningsministerium
Kontakperson på instituttet:

Niels Grønbæk

Metaboliske processer (STATLAB)

I samarbejde med kliniske forskere har vi analyseret data for at forstå forskellige metaboliske processer bedre, for eksempel effekten af fysisk træning på insulinfølsomhed og fedtfordeling, eller hvordan selen optages og stofskiftet fungerer i lever, mave, plasma og tarme.

Samarbejdspartnere:
Rigshospitalet &
Hvidovre Hospital 
Kontakpersoner på instituttet:
Laboratorium for Anvendt Statistik
v/  Susanne Ditlevsen

Future Electricity Markets (5s)

Formålet med 5s er at udvikle de videnskabelige rammer for design af fremtidige elektricitetsmarkeder i forhold til den tiltagende brug af vedvarende energi. For at tage hensyn til uforudsete fluktuationer i vedvarende produktion og dertilhørende behov for fleksibilitet i konventionel produktion anvendes optimering under usikkerhed. Hermed kvantificeres konsekvenserne for velfærd, produktions-planlægning og investeringsincitamenter. www.futureelmarket.dk

Samarbejdspartnere:
DTU Compute & DTU Elektro 
Kontakperson på instituttet:

Trine Krogh Boomsma