Eksempler på rådgivning


Samarbejdspartnere: 
Rekvireret forskning for Velux

Kontakpersoner på instituttet: 
Helle Sørensen

Udvikling af sandsynlighedsmodel for udskiftning af vinduer. Modellen tillader acceleration/deacceleration af udskiftning.


Samarbejdspartnere:
Finanstilsynet,
Den Danske Aktuarforening

Kontakpersoner på instituttet:
Mogens Steffensen 

Deltagelse i udvalg der udvikler regnskabs- og solvenslovgivning til den danske forsikrings- og pensionsindustri.


Samarbejdspartner:
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Kontakperson på instituttet:
Niels Grønbæk

Medlem af følgegruppen til Matematikudredningen (August 2015), repræsenterende ”gymnasieskolernes aftagerinstitutioner og samtidig relevant ekspertise i matematik”.

Medlem af evalueringsgruppen for skriftlig STX og HF-eksamen (Maj 2015).


Samarbejdspartnere:
Schola Europaea - European Schools

Kontakpersoner på instituttet:
Niels Grønbæk

Ekstern ekspert på European Baccalaureate mathematics examination 2016. Læs mere om  European Baccalaureate.


Samarbejdspartnere: 
Studerende og forskere ved SCIENCE

Kontakpersoner på instituttet: 
Bo Markussen

Forskere og studerende fra SCIENCE kan søge hjælp til statistiske problemer i Data Science Laboratorium.