Eksempler på rådgivning

Samarbejdspartnere:

Finanstilsynet,
Den Danske Aktuarforening

Kontakpersoner på instituttet:
Mogens Steffensen 

Deltagelse i udvalg der udvikler regnskabs- og solvenslovgivning til den danske forsikrings- og pensionsindustri.

Samarbejdspartner:

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Kontakperson på instituttet:
Niels Grønbæk

Medlem af følgegruppen til Matematikudredningen (August 2015), repræsenterende ”gymnasieskolernes aftagerinstitutioner og samtidig relevant ekspertise i matematik”.

Medlem af evalueringsgruppen for skriftlig STX og HF-eksamen (Maj 2015).

Samarbejdspartnere:

Schola Europaea - European Schools

Kontakpersoner på instituttet:
Niels Grønbæk  

Ekstern ekspert på European Baccalaureate mathematics examination 2016. Læs mere om  European Baccalaureate.

Samarbejdspartnere:

Studerende og forskere ved SCIENCE

Kontakpersoner på instituttet:

Helle Sørensen

Forskere og studerende fra SCIENCE kan søge hjælp til statistiske problemer i Laboratorium for Anvendt Statistik.