Tværfagligt forskningssamarbejde med andre institutioner

Eksempler på nuværende og nylige aktiviteter:


Præcisionsmedicin for Klinisk Lokaliseret Prostata Cancer

“Molecular Prediction of Prostate Cancer Risk and Aggressiveness” (MolPros) er et interdisciplinært translationelt cancerforsknings-samarbejde, der involverer forskere fra Danmark, Tyskland, Kina og USA.
Forskningssamarbejdet er etableret med henblik på at udvikle nye molekylære metoder til at identificere mænd med høj risiko for prostatakræft, og skelne mellem aggressive og ikke-aggressive former for prostatakræft.

Samarbejdspartnere:
Department of Molecular Medicine (AU) 

Kontakpersoner på instituttet:
Carsten Wiuf 
Martin Vincent


Dynamical Systems Interdisciplinary Network

Projektet omfattede 7 teams fra 3 fakulteter på Københavns Universitet. Visionen var igennem interdisciplinært samarbejde at udvikle matematiske modeller og statistiske metoder, og at anvende dem på data fra forskellige videnskabelige områder. Netværket omfattede visuel kognition, neuronal signalering og netværk, nyre- og hjerte-kar-fysiologi, metabolomics, molekylær dynamik og økonometri. Se dsin.ku.dk

Samarbejdspartnere:
Bioinformatics,
Niels Bohr Instituttet,
Økonomisk Institut,
Psykologisk Institut,
Neuroscience,
Medicinsk Institut

Kontakpersoner på instituttet:
Susanne Ditlevsen,
Michael Sørensen,
Carsten Wiuf,
Niels Richard Hansen


Data Science Laboratorium

Laboratoriet har til formål at understøtte dataanalyse på SCIENCE gennem tværfagligt samarbejde. Dette sker gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende. Laboratoriet hører under MATH og Datalogisk Institut, og er primært finansieret af SCIENCE. Laboratoriet blev oprindeligt etableret 1. januar 2013 som Laboratorium for Anvendt Statistik. Fra 1. januar 2018 blev laboratoriet udvidet med datalogisk ekspertise. Læs mere på vores engelsksprogede hjemmeside: Collaborations

Samarbejdspartnere:
Institutter på SCIENCE:
DIKU, BIO, IGN, NEXS, IND, PLEN, NBI, SNM
Grønlands Naturinstitut
Hvidovre Hospital
Rigshospitalet
Institut for Neurovidenskab og Farmakologi (SUND, KU)
Institut for Immunologi og Mikrobiologi (SUND, KU)
Institut for Produktionsdyr og Heste (SUND, KU)

Kontakperson på instituttet:
Helle Sørensen 
Susanne Ditlevsen
Nina Munkholt Jacobsen
Bo Markussn
Anders Tolver