Administration

Nedenfor kan du finde vores administrative medarbejderes kompetenceområder og træffetider:

Katja Katja Thorseth, tlf.: 35 32 06 75,
e-post: kat@math.ku.dk
Administrationschef
Kontor 04.1.02.

Studie- og ph.d.-administration m.v.

Lone Baltzersen Lone Baltzersen, tlf.: 35 32 07 23,
e-post: lb@math.ku.dk 
Studie- og eksamensadministration, Absalon, Scan-Pas, bestilling af bøger til undervisning (bog@math.ku.dk).
Træffes bedst: mandag-fredag kl 8.30-12.00 og 13.00-15.00 i kontor 04.1.06.
Sara Arklint

Sara Arklint, tlf.: 35 32 07 54
e-post: arklint@math.ku.dk
Studieadministration, Uddannelse, Lokalebookning 
Kontor 04.1.05.

Astrid Steen Mortensen

Astrid Steen Mortensen, tlf.: 35 33 64 30,
e-post:  asm@math.ku.dk
Studieadministration, Uddannelse, Lokalebookning 
Kontor 04.1.06.

Abeahim Borgi Abrahim Borgi, tlf.: 35 33 26 32,
e-post: abcb@math.ku.dk
Gymnasiesamarbejde, rekruttering, studieintroduktion og fastholdelse. Deltid.
Kontor 04.1.17.
Nina Nina Weisse, tlf.: 35 32 07 24,
e-post: weisse@math.ku.dk 
Ph.d sekretær, ferie- og sygdomsregistrering, ScanPas, ad hoc lokalebooking.
Træffes bedst: mandag-fredag kl 8.30-12.00 og 13.00-15.00 i kontor 04.1.04.

Service, booking

Mette Mette Fulling, tlf.: 24 95 96 07,
e-post: fulling@math.ku.dk 
Bestilling af hotel og gæstekonti til gæster (arrival@math.ku.dk), hjælp til rejseafregning. Udlevering af nøgler og adgangskort. Bestilling af flytninger, inventar, kontorhold, telefoni. Mødeforberedelse og assistance ved receptioner, konferencer mm. 
Træffes bedst: mandag-fredag 8.00-15.00 i kontor 04.1.04.
Morten Petersson

Morten Petersson, tlf.: 35 33 04 97, mobil 61 72 89 22,
e-post:  petersson@math.ku.dk 
Servicemedarbejder, der tager sig af  bygningen og dens inventar - herunder printere. Bestiller møbler og kontorhold. Morten kan træffes rundt omkring i huset eller i lokale 04.1.03. 

Bjarne Søberg

Bjarne Søberg, tlf.: 93 56 52 33,
e-post: bjarne@math.ku.dk
Servicemedarbejder

Kontor 04.1.03.

Økonomi

Natasha Gulddal

Natasha Rørdam Gulddal, tlf.: 35 32 02 21,
e-post: natasha@math.ku.dk
Ekstern økonomi, tilskudsstyring og fundraisingbudgetter. 

Kontor 04.1.07.

Lykke Ilg

Lykke Ilg, tlf.: 35 32 04 67,
e-post: lykke@math.ku.dk
Budget & regnskab. 

Kontor 04.1.07.

Kommunikation

Jim Hoyer

Jim Høyer, tlf.: 35 33 04 91,
e-post: jimh@math.ku.dk
Kommunikationsmedarbejder, webredaktør og nyhedsbrevsredaktør. 
Jim sidder i 04.1.06. Træffes mellem 8:30 og 16:00.