Administration

Nedenfor kan du finde vores administrative medarbejderes kompetenceområder og træffetider:

Gyrd Foss

Administrationschef
Gyrd Foss, tlf.: 35 32 92 66,
e-post: gyrd@math.ku.dk

Studie- og ph.d.-administration m.v.

Lone Baltzersen Lone Baltzersen, tlf.: 35 32 56 35,
e-post: lb@math.ku.dk 
Studie- og eksamensadministration, Absalon, Scan-Pas, bestilling af bøger til undervisning (bog@math.ku.dk).
Træffes bedst: mandag-fredag kl 8.30-12.00 og 13.00-15.00 i kontor 04.1.06.
Helene Agerkvist

Helene Agerkvist, tlf. 35 32 51 96,
e-mail: ha@math.ku.dk
Studieadministration, kursusdatabase, instruktoransættelser.
Kontor 04.1.06.

Astrid Steen Mortensen

Astrid Steen Mortensen, tlf.: 35 33 64 30,
e-post:  asm@math.ku.dk
Studieadministration, Uddannelse, Lokalebookning 
Kontor 04.1.06.

Abeahim Borgi Abrahim Borgi, tlf.: 35 33 26 32,
e-post: abcb@math.ku.dk
Gymnasiesamarbejde, rekruttering, studieintroduktion og fastholdelse. 
Kontor 04.1.05.
Nina Nina Weisse, tlf.: 35 32 07 24,
e-post: weisse@math.ku.dk 
Ph.d sekretær, ferie- og sygdomsregistrering, ScanPas, ad hoc lokalebooking.
Træffes bedst: mandag-fredag kl 8.30-12.00 og 13.00-15.00 i kontor 04.1.04.

Service, booking

Mette Mette Fulling, tlf.: 24 95 96 07,
e-post: fulling@math.ku.dk 
Har for tiden orlov fra instituttet.
Shabnam Abbasi

Shabnam Abbasi, tlf.: 35 32 55 74
e-post: shabnam@math.ku.dk
Vikar for Mete Fuling. Bestilling af hotel og gæstekonti til gæster. Kontorfordeling, udlevering af nøgler og adgangskort. KoordInator mellem instituttet og SCIENCE HR. Mødeforberedelse og assistance ved receptioner, konferencer mm. 
Træffes bedst: mandag-fredag 8.00-15.00 i kontor 04.1.04.

Morten Petersson

Morten Petersson, tlf.: 35 33 04 97, mobil 61 72 89 22,
e-post:  petersson@math.ku.dk 
Servicemedarbejder, der tager sig af  bygningen og dens inventar - herunder printere. Bestiller it-udstyr, møbler og kontorhold. Rejsebooking.
Morten kan træffes rundt omkring i huset eller i lokale 04.1.03. 

Bjarne Søberg

Bjarne Søberg, tlf.: 93 56 52 33,
e-post: bjarne@math.ku.dk
Servicemedarbejder.
Kontor 04.1.03.

Bjarne Møller

Bjarne Møller, tlf.: 
e-post: bm@math.ku.dk
Servicemedarbejder. 
Kontor 04.1.03.

Økonomi

Natasha Gulddal

Natasha Rørdam Gulddal, tlf.: 35 32 02 21,
e-post: natasha@math.ku.dk
Ekstern økonomi, tilskudsstyring og fundraisingbudgetter. Hjælp til rejseafregning.
Kontor 04.1.07.

Lykke Ilg

Lykke Ilg, tlf.: 35 32 04 67,
e-post: lykke@math.ku.dk
Budget & regnskab. Hjælp til rejseafregning. 
Kontor 04.1.07.

Kommunikation

Jim Hoyer

Jim Høyer, tlf.: 35 33 04 91,
e-post: jimh@math.ku.dk
Kommunikationsmedarbejder, webredaktør og nyhedsbrevsredaktør. 
Kontor 04.1.05. 

 Centeradministration

Suzanne Andersen

Suzanne Andersen, tlf.: 35 32 70 57,
e-post: Suzanne@math.ku.dk
Centeradministrator for Centre for the Mathematics of Quantum Theory
Kontor i Vibenhuset,  Lyngbyvej 2

Lise Steen Nielsen Lise Steen Nielsen, tlf.: 21 32 80 05
e-post: lsn@math.ku.dk
Centeradministrator for Quantum for Life Centre
Kontor i Vibenhuset,  Lyngbyvej 2
Jan Tapdrup

Jan Tapdrup, tlf.: 35 32 71 14
e-post: jt@math.ku.dk
Centeradministrator for Centre for Geometry and Topology
Kontor: 04.1.13