Alumneforening for matematikere og statistikere

Alumneforeningen Gam-Ma (Gamle Matematikere) er en forening for tidligere studerende og andre med stærk tilknytning til matematik- og statistikuddannelserne på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet. 

Foreningen formidler og vedligeholder kontakten mellem tidligere studerende på uddannelserne, blandt andet via diverse sociale og faglige arrangementer.

Læs mere - og meld dig ind - på foreningens hjemmeside www.gam-ma.dk 

Se også Facebook-siden: https://www.facebook.com/groups/gammamath 


Københavns Universitets alumnenetværk

Københavns Universitets alumnenetværk

Læs mere om KU's fælles alumnenetværk.

Bliv medlem af alumnenetværket