Samlinger

Biblioteket har monografier (lærebøger, kongresberetninger, festskrifter, encyklopædier, ordbøger, specialer mm.), tidsskrifter, referattidsskrifter, elektroniske tidsskrifter og videobånd: