Elektroniske tidsskrifter

Ansatte og studerende på Institut for Matematiske Fag har adgang til mange elektroniske tidsskrifter. Adgangen vedligeholdes af Københavns Universitetsbibliotek - KUB.

Få adgang til de mange elektroniske ressourcer i KUB - hjemmefra!

Fjernadgang betyder, at du kan få adgang til en lang række af KUBs elektroniske tidsskrifter, e-bøger, e-håndbøger og databaser hjemmefra - eller evt. under ophold i udlandet.

  • Du skal være opretet som låner ved Københavns Universitetesbibliotek for at få fjernadgang. Dit REX login anvendes.
  • Se vejledning til fjernadgang
  • Fjernadgang er strengt personlig og må kun benyttes i personligt studie- og forskningsøjemed.
  • Kommerciel udnyttelse af data, systematisk download af store datamængder (herunder hele bøger eller hele tidsskrifter), samt systematisk lagring af data er strengt forbudt.
  • Det er endvidere forbudt at videregive bruger-id og password (pinkode) til andre og at benytte fjernadgangen i forbindelse med anden arbejdsplads.
  • Hvis biblioteket eller dataleverandøren opdager misbrug, vil fjernadgangen blive lukket for den pågældende.
  • Al trafik vedrørende Fjernadgang bliver logget både hos dataudbyderen og på biblioteket.