Tidsskrifter

Alle tidsskrifter på papir er samlet i arkivet i kælderen under E-bygningen. Efter ombygningen i 2012 kasseredes de tidsskrifter og årgange, hvor der haves elektronisk adgang.

> Liste over tidsskrifters placering i rullereoler (pdf).

Kun afdelingens medarbejdere har adgang til arkivkælderen. Studerende og andre, som får brug for et tidsskriftbind i arkivet, kan henvende sig ved at sende en mail til bibliotek@math.ku.dk

Referattidsskrifter

Mathematical Reviews

Elektronisk version: MathSciNet med søgemulighed (server i USA). Lokalt er der fuld adgang til søgning i databasen.

Zentralblatt für Mathematik und ihre Grenzgebiete

Elektronisk version: Math Database med søgemulighed: Den officielle database (opdateres løbende). Lokalt er der fuld adgang til søgning i databasen.

Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Placering: Kælderrummet Reol 19 (Bestand ufuldstændig 1869-1940).
For flere oplysninger, se The Jahrbuch-project.

Referativnyj zhurnal matematika

Placering: Kælderrummet Reol V02-03 (Bestand: 1953-1979)

Zentralblatt für Didaktik der Mathematik

Elektronisk version: MATHDI Database (begrænset adgang)