Praktiske oplysninger om udlån, aflevering m.v.

Udlån/aflevering virker ikke efter indførelse af nyt bibliotekssystem pr. 19. november 2019

Midlertidig udlån/aflevering kan ske via Bibliotekar Ole Jørgensen (tirs. + tors. - rum 1.17). Der arbejdes på en ny udlånsordning for Matematisk Bibliotek.

Nedenstående tekst er altså ikke gældende lige for tiden.

Efter renoveringen af Matematisk Biblioteks læsesal blev præsent en ny udlånsordning: Den tidligere ordning med udlån til kontorerne er afløst af personlige udlån. Og udlån sker kun til ansatte. Der er opstillet udlåns-pc’er på 1. sal og på 2. sal i biblioteksrummet/læsesalen udelukkende til dette formål.

Instituttet tillader kun udlån til ansatte ved MATH og øvrige HCØ-institutter. Studerende og gæster kan bruge bøger og tidsskrifter på læsesalen. Dog kan ansatte eventuelt foretage udlån på vegne af gæster og studerende.

Udlån er direkte koblet til Det Kongelige Biblioteks udlånssystem. Den enkelte MATH-medarbejder skal derfor være låneroprettet der for at kunne foretage udlån; det er de fleste ansatte allerede. Låneroplysninger fra Det Kgl. Bibliotek (bruger-id/cpr nr. + pinkode) bruges til udlån fra Matematisk Bibliotek.

Fremgangsmåde ved udlån:

 1. Tryk på en tast, hvis der er sort skærm ved ankomst.
 2. Klik på UDLÅN.
 3. Tast dit bruger-id eller cpr. nr. (uden bindestreg) i feltet Låner-id.
 4. Tast din pinkode i feltet PIN-kode .
 5. Tryk på OK.
 6. Dit navn vises nu på skærmen.
 7. Scan bogens stregkode (på omslagets bagside i nederste højre hjørne eller midt på omslagets forside)
 8. Skærmen viser bogdata og afleveringsfristen, der er sat til 12 måneder, hvis låner er noteret korrekt.
 9. Klik på Afslut, når udlån er færdiggjort (Husk at gøre dette, da systemet ellers er åbent for misbrug af dine låneroplysninger!).

NB: Der kan endnu ikke udskrives printkvittering.

Fremgangsmåde ved aflevering:

 1. Tryk på en tast, hvis der er sort skærm ved ankomst.
 2. Klik på AFLEVERING.
 3. I feltet Stregkode scannes bogens stregkode.
 4. Skærmen viser bogens data.
 5. Klik på Afslut, når aflevering er færdiggjort.

NB: Der kan endnu ikke udskrives printkvittering.

Kan du ikke finde bogen?

Hvis du ikke kan finde et givent materiale, bør du først lave en søgning i databasen.
Her kan du se, om vi har materialet i vores samling, om det er udlånt eller eventuelt meldt bortkommet. Henvendelse til bibliotekaren, hvis bogen er udlånt.

Forslag til bogindkøb

Send gerne indkøbsforslag til bibliotekets samling til Morten Risager eller bibliotikaren.

Ordensregler

 • Der skal være ro på biblioteket. Vis hensyn. 
 • Mobiltelefoner skal være slukkede eller lydløse. 
 • Alle døre lukkes forsigtigt – lad ikke dørene smække.
 • Det henstilles til bibliotekets brugere, at de holder god orden på deres pladser.
 • Bøger afleveres altid efter brug på bogvognen ved hoveddøren. 

Adgang til biblioteket

Ansatte og studerende på HCØ har adgang via deres KU ID-kort. I dagstimerne giver ID-kortet direkte adgang uden tastning af dørkode.