Praktiske oplysninger om udlån, aflevering m.v.

Efter renoveringen af Matematisk Biblioteks læsesal præsenteres en ny udlånsordning: Den tidligere ordning med udlån til kontorerne afvikles til fordel for personlige udlån. Udlån sker kun til ansatte.

Der er opstillet udlåns-pc’er på 1. sal og på 2. sal i biblioteksrummet/læsesalen udelukkende til dette formål.

Instituttet tillader kun udlån til ansatte ved MATH og øvrige HCØ-institutter. Studerende og gæster kan bruge bøger og tidsskrifter på læsesalen. Dog kan ansatte eventuelt foretage udlån på vegne af gæster og studerende.

Udlån er direkte koblet til Det Kongelige Biblioteks REX-udlånssystem. Den enkelte MATH-medarbejder skal derfor være låneroprettet i REX for at kunne foretage udlån; det er de fleste ansatte allerede. Oprettelse af lånerprofil kan ske via REX. Låneroplysninger fra REX (bruger-id/cpr nr. + pinkode) bruges til udlån fra Matematisk Bibliotek.

Fremgangsmåde ved udlån:

 1. Tryk på en tast, hvis der er sort skærm ved ankomst.
 2. Klik på UDLÅN.
 3. Tast dit REX bruger-id eller cpr. nr. (uden bindestreg) i feltet Låner-id.
 4. Tast din REX-pinkode i feltet PIN-kode .
 5. Tryk på OK.
 6. Dit navn vises nu på skærmen.
 7. Scan bogens stregkode (på omslagets bagside i nederste højre hjørne eller midt på omslagets forside)
 8. Skærmen viser bogdata og afleveringsfristen, der er sat til 12 måneder, hvis låner er noteret korrekt.
 9. Klik på Afslut, når udlån er færdiggjort (Husk at gøre dette, da systemet ellers er åbent for misbrug af dine låneroplysninger!).

NB: Der kan endnu ikke udskrives printkvittering.

Fremgangsmåde ved aflevering:

 1. Tryk på en tast, hvis der er sort skærm ved ankomst.
 2. Klik på AFLEVERING.
 3. I feltet Stregkode scannes bogens stregkode.
 4. Skærmen viser bogens data.
 5. Klik på Afslut, når aflevering er færdiggjort.

NB: Der kan endnu ikke udskrives printkvittering.

Om tidligere udlån

Der opfordres til, at alle gamle udlån bliver afleveret og eventuelt udlånt på ny! Hvis genudlån ikke ønskes, kan bøgerne efterlades på bogvognen lige indenfor hoveddøren.

Matematisk Bibliotek kan kontaktes med eventuelle spørgsmål til denne ordning.

Bibliotekar Ole Jørgensen har direkte adgang til brugerbasen og kan derfor tilrette eller nyoprette de nødvendige lånerprofiler. Han kan træffes tirsdage og torsdage i kontor 04.1.03 eller kontaktes via e-mail: bibliotek@math.ku.dk. Endelig er mobil 2917 6801 også en mulighed.

Kan du ikke finde bogen?

Hvis du ikke kan finde et givent materiale, bør du først lave en søgning i databasen.
Her kan du se, om vi har materialet i vores samling, om det er udlånt eller eventuelt meldt bortkommet. Henvendelse til bibliotekaren, hvis bogen er udlånt.

Forslag til bogindkøb

Send gerne indkøbsforslag til bibliotekets samling til Morten Risager eller bibliotikaren.

Ordensregler

 • Der skal være ro på biblioteket. Vis hensyn. 
 • Mobiltelefoner skal være slukkede eller lydløse. 
 • Alle døre lukkes forsigtigt – lad ikke dørene smække.
 • Det henstilles til bibliotekets brugere, at de holder god orden på deres pladser.
 • Bøger afleveres altid efter brug på bogvognen ved hoveddøren. 

Adgang til biblioteket

Ansatte og studerende på HCØ har adgang via deres KU ID-kort. I dagstimerne giver ID-kortet direkte adgang uden tastning af dørkode.