Oplæg til studieretningsprojekter

Vi har på denne side tidligere præsenteret en lang række oplæg til studieretningsprojekter med matematik. Men oplæggene var efterhånden blevet forældede og havde blandt andet mange "døde" links. Måske vender vi tilbage med lignende forslag på et senere tidspunkt.

Husk, at gymnasieelever o.a. kan få svar på matematiske spørgsmål og hjælp med litteratursøgning, hvis de beskriver deres problem/spørgsmål og sender til spoerg@math.ku.dk.

Vi yder ikke hjælp til løsning af specifikke lærebogsopgaver.

Matematisk litteratur til hjemlån kan søges i følgende bibliotekers databaser:
Københavns Kommunes biblioteker
Frederiksberg Kommunes biblioteker
Københavns Universitetsbibliotek


Matematik og fysik

Der blev i november 2018 afholdt en temadag om kvanteuniverset for gymnasieelever, der vil skrive SRP inden for matematik/fysik. Se program og undervisningsmaterialer (på dansk og engelsk). Dagen var planlagt i et samarbejde mellem QMATH-centret og gymnasielærere.