Spørg Matematikerne

Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet tilbyder sin ekspertise til matematik-interesserede.

Gymnasieelever o.a. kan således få svar på matematiske spørgsmål. Heri ligger også hjælp med litteratursøgning og evt. personlig vejledning i forbindelse med 3.g'eres større skriftlige opgave indenfor matematik.

Vi yder ikke hjælp til løsning af specifikke lærebogsopgaver.

Skriv til os om dit problem/spørgsmål via emailadressen spoerg@math.ku.dk.

Matematisk litteratur til hjemlån kan søges i følgende bibliotekers databaser:
Københavns Kommunes biblioteker
Frederiksberg Kommunes biblioteker
Det Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakultetesbibliotek