For gymnasiet

Her finder du vore tilbud for gymnasieelever - og deres lærere:

Ud over de tilbud, du finder i menuen til venstre, findes også disse:


Professor Jan Philip Solovej forsker i området mellem matematik, (kvante)fysik og kemi. Her fortæller han om atomstruktur og Paulis eksklusionsprincip.

Matematik med LEGO-klodser ved professor Søren Eilers.