19. april 2024

Tagea Brandts rejselegat til Susanne Ditlevsen

LEGAT

Susanne Ditlevsen har modtaget Tagea Brandts Rejselegat, der hvert år uddeles til ”fremragende kvinder” - forskere, forfattere, kunstnere, musikere og skuespillere.

”Jeg er stolt af at indtræde i rækken af kvinder, der tidligere har fået dette legat. Det er kvinder, som jeg beundrer”, siger Susanne Ditlevsen. Blandt de 300 kvinder er Anne Ancher, Thit Jensen, Karen Blixen, Liva Weel, Ghita Nørby, Vivi Flindt og Silja Schandorff (som Susanne var stor fan af). Desuden videnskabsfolk som Marie Krogh, Inge Lehmann og Bente Klarlund Pedersen.

Legatbestyrelsen

Prismodtageren med priskomiteen, Liselotte Højgaard, Karen Grøn og Lasse Horne Kjældgaard. Tagea Brandts Rejselegat blev uddelt i Videnskabernes Selskab.

Professor Liselotte Højgaard, forkvinde for fondsbestyrelsen, skriver i sin indstiling: ”Tagea Brandts Rejselegat blev første gang uddelt i 1924, og uddelingen af legatet i 2024 er således fondens 100-års jubilæum. Det fordrer en ganske særlig kandidat”.

Vi bringer herunder uddrag af Liselotte Højgaards indstilling til årets modtager, der fik prisen overrakt den 20. marts 2024:

”Susanne Ditlevsen er professor i matematik, vicepræsident i Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og forsker på internationalt topniveau. Hun har været skuespiller, inden hun blev verdenskendt indenfor matematik. Hun opfylder fundatsen som fremragende kvinde indenfor videnskaben og som topforsker i matematik, og som kvinde er hun en blandt ganske få.

Susanne Ditlevsen er født i 1965 i Danmark, og blev student fra Det Fri Gymnasium 1983, uddannet skuespiller ved Teaterklanen 1989, Danmark, dernæst skuespiller og teaterdirektør ved flere teatergrupper i Spanien 1989-99. Efter at have turneret i 10 år som skuespiller i Spanien indså Susanne Ditlevsen, at hun var intellektuelt understimuleret. Hun startede derfor med at læse matematik på et distance-universitet og tog matematikbøgerne med i turnebussen. I 1999 fik hun en mastergrad i matematik fra Universidad Nacional de Educacion a Distancia, Spanien, og i år 2000 blev hun master i statistik, Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.

I 2005 blev hun ph.d. ved Biostatistisk Sektion med afhandlingen ”Modelling af physiological processes by stochastic differential equations”. Dernæst lektor og fra 2011 professor på Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, hvor hun blev "Årets underviser" i 2017.

Susanne Ditlevsens videnskabelige fokus er matematisk biologi, perception, dynamiske systemer og statistisk modellering af biologiske systemer. Hun har publiceret godt 100 videnskabelige arbejder internationalt inklusive bogkapitler. Hendes artikel i 2023: Peter Ditlevsen and Susanne Ditlevsen: “Warning of a forthcoming collapse of the Atlantic meridional overturning circulation”, (Nature Communications, 14, 4254, 2023) var årsag til mere end 2400 nyheder verden rundt inklusive interviews med New York Times, The Guardian, Financial Times, CNN, BBC, Politiken, El Pais, El Observador mm. Artiklen gav den matematiske baggrund for klimaændringernes sandsynlige påvirkning på Golfstrømmen i den nærmeste fremtid.

Susanne Ditlevsen har været inviteret til mere end 80 internationale prestigefyldte keynote foredrag ved førende internationale universiteter og forskningsinstitutioner. Hun har vejledt mere end 30 kandidatstuderende, og er aktuelt ph.d. vejleder for flere.

Susanne Ditlevsen er en flittig skribent i Weekendavisen, og hun deltager bredt i populærvidenskabelig formidling i regi af mange medier både i Danmark og internationalt. Hun har modtaget en række nationale og internationale forskningsdonationer, herunder Novo Nordisk Fondens Data Science Distinguished Investigator i 2012 med 8,2 mio. kr.

Susanne Ditlevsen har som en unik kvindelig stjerne på forskningsfirmamentet for de matematiske fag ydet en ganske særlig indsats som forsker på det højeste excellenceniveau. Samtidig er hun en skattet underviser og vejleder, hun formidler populærvidenskabeligt om sit svære fag til offentligheden, og hun har påtaget sig omfattende opgaver i nationale og internationale råd, udvalg og bestyrelser. Inden hun blev matematiker, var hun skuespiller i Danmark og Spanien. Susanne Ditlevsen er en værdig kandidat til legatets uddeling ved 100-års jubilæet i marts 2024.”

Prof Liselotte Højgaard, RH, KU og DTU
Forkvinde for bestyrelsen i Tagea Brandts Rejselegat

Susanne Ditlevsen og Karen Grøn
Tagea Brandts Rejselegat blev uddelt i Videnskabernes Selskab. Karen Holdaway Grøn, medlem af legatets bestyrelse, satte bagefter dette foto på LinkedIn med ordene: ”I baggrunden ses et gigantisk maleri af P. S. Krøyer, som har portrætteret datidens videnskabsMÆND. I dag fejrede vi en fremragende videnskabsKVINDE”.

Tagea Brandts Rejselegat

Legatet uddeles til fremragende kvinder inden for videnskab, billedkunst, musik, litteratur og skuespilkunst. Legatet blev skabt i minde om Tagea Brandt, som døde som 35-årig i 1882. Tagea Brandt var optaget af kvinders rettigheder til uddannelse, og Vilhelm Brandt, der havde skabt sin formue som medejer af det store industriforetagende Brandts Klædefabrik i Odense, stiftede legatet i hendes ånd. Legatet blev uddelt første gang i 1924 til maler Anne Ancher og historiker Ellen Jørgensen. Siden er ca. 300 kvinder blevet hædret.

Læs mere om legatet på Wikpedia (ikke ajourført).

Emner