Data Science Laboratorium

Data Science Laboratorium er en enhed, der hører under Institut for Matematiske Fag og Datalogisk Institut. Vi er primært finansieret af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE).

Laboratoriet blev oprindeligt etableret 1. januar 2013 som Laboratorium for Anvendt Statistik. Fra 1. januar 2018 blev laboratoriet udvidet med datalogisk ekspertise.

Laboratoriet har til formål at forbedre kvaliteten af statistiske analyser i forskning - overalt på SCIENCE. Vi ønsker at udvikle og udvide de tværfaglige aktiviteter på SCIENCE. Det vil ske gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende. 

Læs mere på laboratoriets hjemmeside.