24. maj 2022

Musat, Plesner Jakobsen & Pazuki holder tiltrædelses-forelæsninger

Tredobbelt forelæsning

Professorerne Magdalena Elena Musat, Hans Plesner Jakobsen og Fabien Pazuki holder tiltrædelsesforelæsninger fredag den 17. juni 2020 fra kl. 13:00 – efterfulgt af en reception.

Professors Magdalena Elena Musat, Hans Plesner Jakobsen and Fabien Pazuki
Professors Magdalena Elena Musat, Hans Plesner Jakobsen and Fabien Pazuki

Corona-periodens nedlukninger gjorde det nødvendig at udskyde tre tiltrædelsesforelæsninger fra sidste og forrige år. Dekanen udnævnte Fabien Pazuki til professor i august 2020, Hans Plesner Jakobsen blev udnævnt til adjungeret professor i november 2020, og Magdalena Musat blev udnævnt til professor i december 2020.

Men nu bliver der lejlighed til at høre om de tre professorers forskning. Foredragene finder sted i HC Ørsted Instituttets Auditorium 4, mens receptionen finder sted foran auditorium 1. Se programmet nederst på siden.

Program:

13:00 – 13:10  Velkomst ved Michael Sørensen

13:10 – 13:50   Forelæsning ved Magdalena Musat
                          Operator algebras meet Alice and Bob
                          - Infinite dimensional phenomena in the Analysis of
                          Quantum Information Theory

14:00 – 14:40   Forelæsning ved Hans Plesner Jakobsen
                          Creation Operators and Quantized Differential Operators

14:50 – 15:30   Forelæsning v. Fabien Pazuki
                          Arithmetic of abelian varieties

15:30 – 16:30   Reception – foran AUD 1 


Operator algebras meet Alice and Bob

- Infinite dimensional phenomena in the Analysis of Quantum Information Theory

Forelæsning ved Professor Magdalena Elena Musat

Resumé vil følge.

Magdalena Musat opnåede sin ph.d. ved University of Illinois at Urbana-Champaign i 2002 med vejledere Don Burkholder og Marius Junge. Efter midlertidige stillinger ved UC San Diego og University of Memphis blev hun lektor ved Syddansk Universitet i 2008 og året efter på Københavns Universitet.

Magdalena Musat er ekspert i funktionalanalytiske aspekter af operatoralgebraer og har som sådan ydet vigtige bidrag til fuldstændigt begrænsede og fuldstændigt positive afbildninger, ikke-kommutative L_p-rum og martingaler samt anvendelser af operatoralgebra indenfor kvanteinformationsteori.

Læs mere om professor Magdalena Musat.


Creation Operators and Quantized Differential Operators

Forelæsning ved adjungeret professor Hans Plesner Jakobsen

Resumé: In the age long tradition of such talks, we will begin by commenting on a few items from our CV. Then we turn to the math part which will be an excursion that begins with the canonical commutation relations i.e. the Heisenberg algebra ${\mathfrak h}_k$ in $k$ variables. We construct quadratic expressions in the generators of ${\mathfrak h}_{2n}$ that satisfy the Serre relations of $su(n,n)$. From tensor products of the unique irreducible unitary representation of ${\mathfrak h}_{2n}$ we then construct all unitary highest weight modules of $su(n,n)$. These representations will for small $k$ be missing some ${\mathfrak k}$ types, e.g. corresponding to all $(k+1)\times (k+1)$ minors. This means that there are homomorphisms between generalized Verma modules which in turn, by duality, leads to covariant differential operators. In the case of quantum groups, there is a similar picture. Here one begins with the Hayashi-Weyl algebra ${\mathcal H}{\mathcal W}_{2n}$. 

Hans Plesner Jakobsen opnåede sin ph.d.-grad ved MIT i 1976 med Irving E. Segal som vejleder. Efter tre år som Assistant Professor ved Brandeis University vendte han tilbage til Danmark og blev ansat som forsker ved Københavns Universitet. I 1984 blev han ansat som lektor ved KU. Denne stilling beklædte han indtil sin pensionering i 2019. Han blev tildelt doktorgraden ved KU i 1989. I perioden 1999-2006 var han leder af Matematisk Afdeling under det daværende Institut for Matematiske Fag.

Hans Plesner Jakobsen er ekspert i repræsentationsteori, specielt vedrørende (super-)Lie-grupper og algebraer, samt i kvantiserede funktionsalgebraer med vigtige relationer til forskellige grene af matematisk fysik.

Læs mere om adjungeret professor Hans Plesner Jakobsen


Arithmetic of abelian varieties

Forelæsning ved Professor Fabien Puzuki

Resumé: Abelian varieties are objects at the crossroads between geometry, analysis, algebra and number theory. They constitute one of the key ingredients in the proof of Fermat’s Last Theorem by Wiles and in the proof of the Mordell Conjecture by Faltings. Famous open conjectures - for example, the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture - focus on these special varieties. Studying compact Riemann surfaces, lattice theory and periodic functions, rational points and diophantine problems, projective and affine geometry of curves, schemes, higher Galois theory, modular forms and L-functions, local fields, global fields, finite fields, modern cryptography, each time these varieties turn out to be crucial. I will present several of my results concerned with arithmetic properties of abelian varieties, hoping the audience will get a feeling of how one can spend so much time with these marvellous objects!

Fabien Pazuki fik sin ph.d. i 2008 fra Universitet Bordeaux med vejledere H. Cohen og M. Hindry. Herefter var han postdoc i Paris og Alberta (Canada), før han vendte tilbage til Bordeaux som Maitre de Conferences i 2009. Fabien blev ansat som lektor ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet i 2014. Han opnåede desuden sin "Habilitation à Diriger des Recherches" i 2017 ved Universitet Bordeaux.

Fabiens forskningsområde er aritmetisk og diofantinsk geometri. Han bidrager meget til den lokale talteorigruppe i form af organisering af konferencer og foredrag i talteoriseminaret.

Læs mere om professor Fabien Pazuki.