25. august 2020

Fabien Pazuki, professor i matematik

Udnævnelse

Dekanen har udnævnt Fabien Pazuki til professor i matematik ved Institut for Matematiske Fag fra 1. august 2020.

Fabien Pazuki
Fabien Pazuki

Fabien Pazuki fik sin ph.d. i 2008 fra Universitet Bordeaux med vejledere H. Cohen og M. Hindry. Herefter var han postdoc i Paris og Alberta (Canada), før han vendte tilbage til Bordeaux som Maitre de Conferences i 2009.

Han blev ansat som lektor ved Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet i 2014. Han opnåede desuden sin "Habilitation à Diriger des Recherches" i 2017 ved Universitet Bordeaux.

Fabiens forskningsområde er aritmetisk og diofantinsk geometri. Med hans egne ord: “I mostly work in height theory on abelian varieties over number fields or function fields. I am very interested in the arithmetic of rational points on varieties, Mordell-Weil groups, elliptic curves, arithmetic dynamics, transcendance theory, Drinfeld modules, and Calabi-Yau varieties".

Fabien har et meget stort internationalt netværk både forskningsmæssigt og i øvrigt. Han bidrager meget til den lokale talteorigruppe i form af organisering af konferencer og foredrag i talteoriseminaret. Han har således været koordinator ved “Nordic Number theory Network” siden 2014 og ved International Research Network "Geometry and Arithmetic" (CNRS) siden 2017.

Fabien er en højt værdsat og populær lærer, der nu også fungerer som studieleder for bachelorstudierne.