20. januar 2021

Magdalena Musat, professor i matematik

Udnævnelse

Dekanen har udnævnt Magdalena Musat til professor i matematik ved Institut for Matematiske Fag fra 1. december 2020.

Magdalena Musat
Professor Magdalena Musat. Photo: Jacob Helbig

Professor Magdalena Musat opnåede sin ph.d. ved University of Illinois i Urbana-Champaign. Efter midlertidige stillinger ved UC San Diego og University of Memphis kom hun til os fra en fast stilling i SDU Odense i 2009 - som modtager af den prestigefyldte Freja-pris.

Hun er ekspert i funktionalanalytiske aspekter af operatoralgebraer og har som sådan ydet vigtige bidrag til fuldstændigt begrænsede og fuldstændigt positive afbildninger, ikke-kommutative $L_p$-rum samt anvendelser af operatoralgebra indenfor kvanteinformationsteori.

Hendes arbejde med Uffe Haagerup (der døde alt for tidligt i 2015) tilføjede, blandt meget andet, et nyt indblik i det berømte Connes-indlejringsproblem, og i et fælles arbejde med Mikael Rørdam har hun yderligere bidraget til at afklare dets konsekvenser i kvanteinformation.

Hendes tidligere, mere operatorteoretiske, arbejde er fortsat meget indflydelsesrigt, og hun har promoveret mange moderne aspekter på grænsen mellem operatoralgebraer og nærliggende felter (såsom gruppe-C*-algebraer og ekspandergrafer) både i sin egen forskning og til KU-studerende gennem seminarer, kurser og individuel vejledning.

Professor Musat er en fremtrædende forskningsformidler og er en utrolig populær taler på konferencer over hele verden. Hun fik den meget eksklusive ære at blive den tooghalvtredsindstyvende DeLong Lecturer ved University of Colorado, Boulder i 2016.

Hendes talent for at kanalisere sin lidenskab for matematik til studerende gennem klar, ambitiøs og organiseret undervisning er åbenlyst, og for nylig påtog hun sig ansvaret for kandidatuddannelsen i matematik som studieleder.

Hendes lidenskab for matematisk formidling på højest mulige niveau har desuden ført hende til at genoplive instituttets kollokvium og til at grundlægge Harald Bohr-forelæsningsserien.