18. november 2020

Hans Plesner Jakobsen udnævnt til adjungeret professor

Udnævnelse

Dekanen har udnævnt Hans Plesner Jakobsen – tidligere leder af Matematisk Afdeling – til adjungeret professor ved Institut for Matematiske Fag.

Hans Plesner Jakobsen er ekspert i repræsentationsteori, specielt vedrørende (super-)Lie-grupper og algebraer, samt i kvantiserede funktionsalgebraer med vigtige relationer til forskellige grene af matematisk fysik. Hans Plesner Jakobsens adjungering vil bidrage til at opretholde instituttets høje niveau af ekspertise inden for disse vigtige områder og dertil svarende vejledningskapacitet.

Hans Plesner Jakobsen opnåede sin ph.d.-grad ved MIT i 1976 med Irving E. Segal som vejleder. Efter tre år som Assistant Professor ved Brandeis University vendte han tilbage til Danmark og blev ansat som forsker ved Københavns Universitet i stillinger finansieret af bevillinger fra universitetet, Det Frie Forskningsråd og Videnskabernes Selskab frem til 1984, da han blev ansat som lektor ved KU. Denne stilling beklædte han indtil sin pensionering i 2019. Han blev tildelt doktorgraden ved KU i 1989. I perioden 1999-2006 var han leder af Matematisk Afdeling under Institut for Matematiske Fag.

Allerede fra begyndelsen af ​​sin karriere leverede Hans Plesner afgørende bidrag inden for repræsentationsteori, for en stor del med motivation i fysiske problemstillinger, og indgik i samarbejde med nogle af de absolutte ledere på området, af hvilke især kan nævnes Michèle Vergne og Victor Kac. Mere præcist er det centrale tema i denne del af hans forskningsarbejde teorien for integrable højeste vægt repræsentationer af simple Lie-grupper af Hermitesk type, hvor han har bidraget med fundamentale resultater, der førte til en komplet klassificering af sådanne repræsentationer. De dertil udviklede metoder har han sidenhen udvidet og anvendt på kategorien af ​​repræsentationer af super-Lie-algebraer, og specielt bevist lignende klassificeringsresultater for integrable højeste vægt repræsentationer i den kontekst.

I de senere år har Hans Plesner arbejdet med adskillige aspekter af kvantiserede funktionsalgebraer, og også udbredt sit interesseområde til den moderne teori for quivers samt deres relation til kvanteteori.

Hans Plesner Jakobsens forskningsområde har stor betydning for flere andre matematiske discipliner inden for analyse, geometri, topologi og matematisk fysik, og hans fortsatte tilknytning til instituttet vil markant forbedre muligheden for at yde relevant støtte og vejledning til kandidat- og ph.d.-studerende, såvel som andre unge forskere ved instituttet.


Læs mere om Hans Plesner Jakobsen