7. august 2023

Niklas Pfister, lektor

Udnævnelse

Dekanen har den 1. august 2023 forfremmet Niklas Pfister til lektor i matematik. Han vil fortsat være tilknyttet sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning.

Niklas Pfister

Niklas er en del af Copenhagen Causality Lab (CoCaLab) og arbejder med kausal inferens og undersøger, hvordan kausalitet kan kombineres med moderne maskinlæringsmetoder.

Hans forskning er ofte motiveret af problemer inden for de anvendte videnskaber, med særligt fokus på biologiske anvendelser. Hans tidligere forskning omfatter metoder til gensidig uafhængighedstestning, distributionsgeneralisering ved hjælp af invariansprincippet, politiklæring fra offlinedata, estimering af behandlingseffekter og teknikker til kausal inferens baseret på bestemte datastrukturer.

I 2021 blev Niklas tildelt en Novo Nordisk Emerging Investigator-bevilling, der gjorde det muligt for ham at opbygge sin egen forskningsgruppe på instituttet for at udvikle mere målrettet statistisk metodologi til analyse af mikrobiomdata. Som en del af denne forskning har han fokuseret på ikke-parametrisk teori for sammensætningsdata, invariansbaseret kausal inferens og udnyttelse af tid og andre datastrukturer.

Niklas modtog sin ph.d. med titlen "Intervention stability in statistics: Benefiting from causality" fra ETH Zürich i Schweiz under supervision af Peter Bühlmann og Jonas Peters. Han kom til Institut for Matematiske Fag ved KU i januar 2020 som tenure track adjunkt.

Niklas er medlem af ELLIS, Pioneer Center for AI og Copenhagen Gut Microbiome Hub.

Du kan fortsat møde Niklas på kontoret 04.3.18