7. oktober 2021

Novo Nordisk støtter datascience-forskning i mikrobiomet

Forskningslegat

Adjunkt Niklas Pfister har modtaget en ”Data Science Emerging Investigator”-bevilling på 9,8 mio. kr. til sit forskningsprojekt CausalBiome, der skal udvikle en samlet statistisk ramme til analyse af mikrobiom-data.

Niklas Pfister

- Bevillingen er en fantastisk mulighed for mig at bidrage med nye statistiske analyseteknikker til mikrobiom-videnskab. En særlig spændende del af dette projekt vil være at udvikle skræddersyede årsagsslutningsværktøjer, der bruger data til at lære mekanistiske modeller af interaktionerne mellem mikrobiomet og dets menneskelige vært, siger Niklas.

Ny samlet tilgang

Mikroorganismer, såsom bakterier, svampe og vira, interagerer på forskellige måder med deres omgivelser. Det menneskelige legeme anslås at være et levested for mere end 10.000 forskellige mikrobielle arter. De har været forbundet med forskellige sundhedsmæssige følger, såsom hjerte-kar-sygdomme, stofskiftesygdomme, fedme, psykisk sygdom og autoimmune lidelser.

Takket være de seneste fremskridt inden for gensekvenseringsteknologi er forskere nu i stand til direkte at måle disse mikrober. For at forstå, hvordan de interagerer med deres menneskelige vært, er der imidlertid behov for sofistikerede statistiske værktøjer til at analysere de meget komplekse data.

- Desværre tilbyder de nuværende teknikker ikke en samlet tilgang, der inkorporerer al tilgængelig viden i analysen, forklarer Niklas:

- CausalBiome-projektet vil udfylde dette hul ved at udvikle nye statistiske og datavidenskabelige analysemetoder, som vil føre til en bedre forståelse af, hvordan mikrobiomet interagerer med sin vært. Alle resultater vil blive gjort offentligt tilgængelige for at hjælpe andre forskere med at få ny indsigt i, hvordan mikrober påvirker vores helbred.

En ny forskningsgruppe

NNF-bevillingen vil gøre det muligt for Niklas at oprette en forskningsgruppe med tre ph.d. -studerende, en postdoc og en videnskabelig programmør.

- Jeg ser frem til at opbygge en forskergruppe og er meget taknemmelig over for Novo Nordisk Fonden for at have tildelt mig dette legat, siger Niklas.

Institut for Matematiske Fag ansatte i januar 2020 Niklas som ”tenure track” adjunkt ved sektionen Statistik og Sandsynlighedsregning. Han har en ph.d. fra ETH i Zürich, Schweiz. Hans forskning har omfattet udvikling af statistiske metoder til problemer motiveret af de anvendte videnskaber med særlig fokus på biologiske anvendelser.

Niklas er en del af Copenhagen Causality Lab (CoCaLa).


Formålet med Novo Nordisk Fondens 'Data Science Emerging Investigator'-bevilling er at støtte "highly promising starting group leaders with ambitious projects within data science, which explore and expand data science applications to real-world scientific problems within the scope of the NNF Data Science Initiative". Gennem Data Science Initiativet ønsker NNF at styrke det danske akademiske forskningsmiljø inden for datavidenskab og kunstig intelligens.

Emner