2. marts 2018

Helle Sørensen kaldet til et professorat ved MATH

Professorat

Helle Sørensen er blevet kaldet til et professorat ved Institut for Matematiske Fag. Helle er internationalt anerkendt for sine mange forskningsbidrag i både teoretisk og anvendt statistik, og er kendt for sin evne til at etablere tætte og frugtbare samarbejder med forskere fra andre videnskaber.

Professor Helle SørensenHelle har siden 2013 været professor mso (med særlige opgaver) ved MATH, med ansvar for at lede Laboratoriet for Anvendt Statistik.

Laboratoriet har været så stor en succes, at fakultetet har besluttet at finansiere aktiviteterne i fortsættelsen, det nyoprettede Data Science Laboratorium, hvor Helle leder statistikgruppen. Data Science Laboratoriet, er en aktivitet i samarbejde med DIKU med henblik på at forbedre kvaliteten af data-analyser i forskningen på SCIENCE.

Helle Sørensen er cand.scient. og ph.d. i statistik fra Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet. Hun har tidligere været ansat ved Økonomisk Institut, Københavns Universitet og Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (senere LIFE).