13. marts 2013

Helle Sørensen udnævnt til professor

Professor Helle Sørensen

Professor Helle Sørensen

Helle Sørensen er blevet udnævnt til professor mso, med særligt ansvar for at lede det nyetablerede Laboratorium for Anvendt Statistik. Laboratoriet har til formål at forbedre kvaliteten af statistiske analyser i forskning overalt på SCIENCE. Det skal ske gennem kurser, workshops, samarbejde med forskere og rådgivning af forskere og studerende.

”Helle er jo god til at snakke med folk. Helle har både lavet væsentlige forskningsbidrag, og er samtidig en eminent formidler og underviser”, fortæller professor Michael Sørensen, som var med til at indstille Helle til professoratet. Han uddyber:

”Helle er internationalt anerkendt som en statistiker med en bred forskningserfaring i både anvendt og teoretisk statistik. Samtidig har hun demonstreret evnen til at etablere tætte og frugtbare samarbejder med forskere fra andre videnskaber.”

”Helle har omfattende erfaring med undervisning og vejledning på alle niveauer. Og hun har stor erfaring med statistiske konsultationer. Alt i alt må man sige, at Helle var det naturlige valg som leder af det nye Laboratorium for Anvendt Statistik”, siger Michael Sørensen.

Helle Sørensen er cand.scient. og ph.d. i statistik fra Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet. Hun blev efter studiet ansat som adjunkt på Institut for Matematiske Fag og fra 2002 på Økonomisk Institut. Året efter blev hun adjunkt på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (senere LIFE) og i 2005 lektor samme sted. Fra 2008 lektor ved Institut for Matematiske Fag.