6. maj 2013

Kromatiske polynomier og halte heste

Tiltrædelsesforelæsninger

Professorerne Helle Sørensen og Jesper Michael Møller holdt deres tiltrædelsesforelæsninger fredag den 31. maj i auditorium 4.

Efter velkomst kl. 14:00 lægger Jesper ud med ”Kromatiske polynomier for simpliciale komplekser”. Kl.15:15 overtager Helle kridtet og taler om "Ukrudt og halte heste: Fortællinger om anvendt statistik".

Professor Jesper Michael MøllerKromatiske polynomier for simpliciale komplekser

Jesper Michael Møller: "Matematikere holdes i live af interessante problemer. Nogle af matematikkens åbne problemer kan kun forstås af specialister. Jeg vil gerne i dag fortælle om nogle åbne problemer, relateret til den berømte 4-farve sætning, der er enkle at forstå men, sikkert, meget vanskelige at besvare. Med det håber jeg at vise at fremkomsten af nye matematiske problemer at udforske aldrig stopper og at matematikken er under stadig rekonstruktion og udbygning".

Professor Helle SørensenUkrudt og halte heste: Fortællinger om anvendt statistik

Helle Sørensen: "Med udgangspunkt i to dataeksempler vil jeg illustrere nogle af de udfordringer og muligheder, man har som anvendt statistiker. Det ene datasæt stammer fra analytisk kemi og handler om sammenhængen mellem koncentrationen af et ukrudtsmiddel og den kemiske analyse. Det andet datasæt stammer fra veterinærvidenskab og handler om, hvordan accelerationssignaler kan bruges til at detektere halthed hos heste. I begge tilfælde observerer man hele funktioner (snarere end enkeltobservationer), hvilket man skal tage højde for når man arbejder med data.

Desuden vil jeg fortælle om Laboratorium for Anvendt Statistik, som er blevet oprettet i forbindelse med fusionen af to fakulteter. Laboratoriet skal rådgive og samarbejde med forskere og studerende fra de andre naturvidenskabelige fag på Københavns Universitet. Vi vil fortsætte og videreudvikle aktiviteterne fra det tidligere biovidenskabelige fakultet og udvide dem, så de kommer alle på det fusionerede fakultet til gavn".

Efterfølgende var der reception på 4. sal i bygning E.

Jesper og Helle