8. juni 2017

Endnu en matematiker optaget i Det Unge Akademi

Udpegning

Det Unge Akademi har netop optaget syv nye medlemmer, som alle er fremragende, unge forskere inden for hver deres fagområde. En af disse er Niels Martin Møller, adjunkt ved Institut for Matematiske fag.

Niels Martin Møller

Niels Martin Møller

Akademiet skriver i en pressemeddelelse, at de syv nye medlemmer vil bringe nye ideer og perspektiver med ind i et dynamisk Akademi i rivende udvikling. De syv nye medlemmer forsker i DNA, algoritmik, katastrofer, sprogkulturer, vegetationsdynamik og materialestruktur på atomarskala.

Niels Martin Møllers forskningsfelt er geometrisk analyse, hvilket vil sige studiet af de differentialligninger, der er knyttet til forståelsen af rumlige former. Navnlig er det teorien for optimale geometriske former, som for tiden interesserer ham.

Minimalflader

- Jeg arbejder med minimalflader, som lidt forenklet sagt er rumlige opdelinger med det mindst mulige areal under de givne betingelser. Det er noget naturen selv tit gør, så de nydelige minimale strukturer dukker f.eks. op så forskellige steder som i farvede fuglefjer, i cellernes trappeformede DNA-struktur og sågar på kanten af universets sorte huller, fortæller Niels Martin Møller.

- Relateret til fladerne er de såkaldte ”krumningsflows”, som man kan tænke på som dynamiske processer der, som tiden går, afsøger rummet for at finde sådanne ’bedst mulige’ flader.

- Jeg er også meget interesseret i teoretisk fysik, og her er der mange interessante og meget håndgribelige forbindelser til emnerne. F.eks. dukker de velkendte ligninger for både elektriske felter, for den kvantemekaniske fjeder, samt for andre mere komplicerede systemer, op igen og igen i arbejdet med mine, vel måske ellers lidt abstraktlydende, geometriske problemstillinger.
Fastholde Danmark som videnssamfund

- I Det Unge Akademi vil jeg gerne være med i initiativer, der kan styrke interessen i samfundet for den stærke faglighed, på alle niveauer. Det starter måske med en øget synlighed af fagene, f.eks. i mit eget hovedinteresseområde som er naturvidenskaben. Man må desuden sikre sig, at vilkårene, man tilbyder talentmassen, bliver fremragende herhjemme, siger Niels Martin Møller.

- Mere konkret håber jeg, at vi kan være med til at holde fast i løfterne om at satse på Danmark som videnssamfund, med en solid base i grundforskningen, og med gode, stabile forhold for forskerne. Det er i erkendelse af, at det er synergien og kulturen i videnskabssamfundet som et hele, der skaber de opfindelser, som vi alle siden hen skal leve af. 

Det Unge AkademiDet Unge Akademi

Bag DUA står Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. De oprettede DUA i efteråret 2011 som en uafhængig platform for unge forskere inden for alle videnskabsgrene.

De nuværende 41 medlemmer tæller blandt andet en kvantefysiker, en idehistoriker, flere kemikere, et par antropologer, nogle biologer, en teolog – og nu to matematikere, begge fra Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet.

Formålet med akademiet er at styrke grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund - og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden. Medlemmerne er alle markante profiler med stærke internationale erfaringer og interessante syn på forskning og samfund.

Medlemmerne tildeles et femårigt medlemskab, på baggrund af en skriftlig ansøgning efterfulgt af et interview, og der optages ca. otte nye medlemmer hvert år.

Læs mere: