Ansatte ved Institut for Matematiske Fag – Københavns Universitet

Niels Martin Møller

Niels Martin Møller

Adjunkt

 • Forskningsinteresser: Geometrisk analyse, hvor differentialgeometrien og topologien møder de ikke-lineære partielle differentialligninger, og i den matematiske fysik. I øjeblikket arbejder jeg hovedsageligt med teorien for minimalflader, og anvendelser af teknikker fra dette emne på singulariteter og solitoner i krumningsflows. Andre relaterede interesser inkluderer konform og Kähler geometri, teori for kvantecomputere og kvantefelter/-strenge, spektralteori for Schrödinger-operatorer, samt anvendelser af repræsentationsteori for Lie-grupper.

 • Artikler: [Artikler/henvisninger på Google Scholar]  [arXiv]

 • Kort videnskabeligt CV: Jeg fik ph.d.-graden fra MIT i 2012, hos Prof. Tobias H. Colding. Derefter var jeg ansat som adjunkt ved Princeton University i USA (tre år, i Sun-Yung Alice Changs, Paul C. Yangs, Gang Tians og Fernando C. Marques' gruppe), og 2015-16 som S.-S. Chern Senior Postdoc. ved ICTP i Italien (i Fernando Villegas' og Claudio Arezzo's gruppe) og medlem af MSRI i Berkeley.

  Siden august 2016 er jeg Tenure-Track Assistant Professor ved Københavns Universitet.

  I juni 2017 blev jeg optaget som ét af 7 nye medlemmer fra naturvidenskab/humaniora i Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: Medlemsprofiler hos Det Unge Akademi.

 • Større forskningsbevillinger:
  2018--2022: P.I., Sapere Aude DFF-Forskningsleder, Danmarks Frie Forskningsfond.
  2013--2018: P.I., National Science Foundation Award, USA. (2015--: Co-P.I.)

 • Vejledning/gruppemedlemmer: Jeg har i øjeblikket to-tre ph.d.-/kandidatstuderende og to bachelorstuderende.

 • Undervisning:
  Differentialligninger (BSc, Blok 3)
  Partial Differential Equations (MSc/PhD, Blok 1).

 • Øvrige aktiviteter:
  - Siden august 2017 organiserer jeg seminaret for vores forskningsgruppe GAMP (Geometric Analysis and Mathematical Physics).
  - Medorganiserer Øresundsseminaret, fælles ml. Københavns Univ. og Lund Univ. (Sverige) to gange årligt.
  - Masterclass/PhD-skole/workshop: Geometric Analysis on Noncompact Spaces.
  - Journal club/informal learning seminar i geometrisk analyse.
  - Populærvidenskabelige foredrag: "Bestil En Forsker"-profil.

ID: 164256529