Niels Martin Møller

Niels Martin Møller

Tenure track adjunkt

 • News: (3/2019) Currently hiring PhDs. Deadline: April 1st, 2019.
  Click here for the KU MATH job website.

 • Kort biografi: Jeg fik ph.d.-graden fra MIT i 2012, hos Prof. Tobias H. Colding. Derefter var jeg 2012-2015 ansat som adjunkt ("Instructor") ved Princeton University i USA i Sun-Yung Alice Changs, Paul C. Yangs, Gang Tians og Fernando C. Marques' gruppe, og 2015-16 som Shiing-Shen Chern Senior Postdoc. ved ICTP i Italien i Claudio Arezzo's gruppe, og medlem af MSRI i Berkeley. Siden 2016 er jeg Tenure-Track Assistant Professor ved Københavns Universitet.

  I juni 2017 blev jeg optaget som ét af 7 nye medlemmer fra naturvidenskab/humaniora i Det Unge Akademi under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab: [Medlemsprofiler hos Det Unge Akademi].

 • Forskningsinteresser: Geometrisk analyse, hvor differentialgeometrien og topologien møder de ikke-lineære partielle differentialligninger, og i den matematiske fysik. I øjeblikket arbejder jeg hovedsageligt med teorien for minimalflader, og anvendelser af teknikker fra dette emne på singulariteter og solitoner i krumningsflows. Andre relaterede interesser inkluderer variationskalkyle, konform og Kähler geometri, teori for kvantecomputere og kvantefelter/-strenge, spektralteori for Schrödinger-operatorer, samt anvendelser af repræsentationsteori for Lie-grupper.

 • CV: [Curriculum Vitae som .pdf]

 • Artikler: [Artikler/henvisninger på Google Scholar] [arXiv]

 • Forskningsgruppemedlemmer: Jeg har i øjeblikket 4 x ph.d.-/kandidatstuderende og 2 x bachelorstuderende. (09/2018: Ansætter p.t. - email for mere info.) 

 • Undervisning:
  [Differentialligninger] (BSc, Forår - Blok 3)
  [Partial Differential Equations] (MSc/PhD, Efterår - Blok 1).

 • Div. igangværende aktiviteter:
  - Siden august 2017 organiserer jeg seminaret for forskningsgruppen [GAMP - Geometric Analysis and Mathematical Physics].
  - Jeg medorganiserer [Øresundsseminaret], fælles ml. Københavns Univ. og Lund Univ. (Sverige) to gange årligt.
  Læseklub/uformelt seminar i geometrisk analyse for Københavnsområdet: [Reklameseddel (.pdf)].

 • Tidligere aktiviteter:
  - Masterclass/PhD-skole/workshop: [Geometric Analysis on Noncompact Spaces].
  - Populærvidenskabelige foredrag: ["Bestil En Forsker"-profil].

ID: 164256529