27. november 2012

Professor Jan Philip Solovej modtager prestigefyldt bevilling

 Jan Philip Solovej

Professor i matematik Jan Philip Solovej fra Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet er sluppet igennem nåleøjet og modtager 1,5 millioner euro over 5 år i form af et advanced grant fra The European Research Council (ERC). Disse bevillinger gives til exceptionelle og veletablerede forskningslederes banebrydende forskningsprojekter.

Med bevillingen har Jan Philip Solovej fået mulighed for at styrke sin position som en af verdens ledende forskere inden for matematisk fysik. Hans forskning ligger på grænsefladen mellem matematik og fysik, og projektet, der har titlen The Mathematics of the Structure of Matter, kommer til at involvere matematikere og fysikere fra hele verden.

Målet med projektet er at analysere og udvikle de matematiske modeller, der bruges i fysikken til at beskrive stof og dets struktur. Det drejer sig om at afdække i hvilket omfang disse modeller forklarer helt fundamentale egenskaber ved stof generelt. Et af de centrale spørgsmål som projektet tager udgangspunkt i, handler om, hvorvidt de matematiske modeller, der på mikroskopisk plan beskriver atomers egenskaber, også kan forklare egenskaber ved makroskopisk stof. Besvarelsen af dette spørgsmål kan muligvis bringe videnskaben tættere på en forståelse af, hvorfor makroskopisk stof er stabilt. For at besvare dette spørgsmål skal Jan Philip Solovej og hans kollegaer betragte modeller for stof i alle mulige størrelsesordner: fra det mikroskopiske subatomare niveau til det makroskopiske niveau med studiet af gigantiske stjerners strukturer.  

 Jan Philip Solovej

Jan Philip Solovejs projekt adskiller sig fra den teoretiske fysik ved at tage udgangspunkt i de matematiske modeller og videreudvikle disse uden hensyntagen til deres fysiske relevans. Filosofisk set har matematikken den fordel, at den ikke behøver at lade sig begrænse af virkeligheden, men alligevel har talrige eksempler vist, hvordan en teoretisk matematisk model sidenhen kan vise sig at forklare fysiske fænomener meget præcist. Det gælder for eksempel studiet af systemer i 1 eller 2 dimensioner, der tidligere blev betragtet som en matematisk kuriositet, men som i dag studeres i laboratorier verden over.

I vurderingen af projektet fremhæver panelet, at Jan Philip Solovej har bidraget med ”banebrydende resultater inden for matematisk fysik”, en af reviewerne uddyber dette ved at tilføje, at Jan Philip Solovej ”kombinerer dyb fysisk indsigt med fremragende matematiske teknikker for at nå til sine resultater”. En vurdering, der ikke lægger skjul på, at Jan Philip Solovej er en ekstremt dygtig matematiker, som med dette forskningsprojekt forventes af få en stor indflydelse på fysikkens forståelse af stof.

Jan Philip Solovej er uddannet cand.scient fra Københavns Universitet i 1985 og blev i 1989 ph.d. i matematik fra Princeton University i USA, hvor han også senere var assistant professor i en årrække. Han har i mere end 10 år forsket ved forskellige universiteter i USA. Han var professor ved Aarhus Universitet inden han i 1997 kom til Københavns Universitet.

 Jan Philip Solovej

JanPhilip Solovej er en vellidt kollega og underviser, og han har derudover haft flere ledende administrative poster, blandt andet næstformand i Dansk Matematisk Forening, sekretær for The International Association of Mathematical Physics og nyudnævnt formand for Forskningsrådet for Natur og Univers. Jan Philip Solovej er især stolt af, at han i 2001 modtog prisen som årets underviser ved Københavns Universitet. En pris, der uden tvivl skyldes hans store engagement, velforberedthed og evne til at visualisere matematikken som relevant for studerende fra mange fag. 

Emner