5. januar 2024

Thomas Fraser, postdoc

Nyansat

Thomas Fraser blev ansat som postdoc den 1. januar 2024 ved instituttets sektion for Analyse & Quantum.

Thomas Fraser

Thomas er bredt interesseret i skæringspunktet mellem informationsteori og gruppeteori, især i forbindelse med multipartite kvantesystemer og kvantenetværk. Han arbejder i øjeblikket sammen med Matthias Christandl og Centre for the Mathematics of Quantum Theory om at udvikle matematiske værktøjer til bedre at forstå strukturen af multipartite kvantetilstande og tensorer.

Thomas fik sin ph.d. fra University of Waterloo (Canada) i september 2023 under vejledning af Robert Spekkens, mens han arbejdede på Perimeter Institute for Theoretical Physics.

Hans afhandling, med titlen "An estimation theoretic approach to quantum realizability problems", anvendte resultater fra ikke-kommutativ optimering og grupperepræsentationsteori til at karakterisere forholdet mellem forskellige kovariante og spektrale egenskaber ved kvantetilstande.

Før det fik Thomas en kandidatgrad for at udvikle kombinatoriske metoder til at studere statistiske korrelationer i kausale netværk og en bachelorgrad i matematisk fysik, begge fra University of Waterloo.

Thomas kaldes ofte ved sine initialer T.C. Hans kontor ligger i QMath-gruppen i Vibenshuset.