2. marts 2021

Oskar Henriksson, videnskabelig assistent

Nyansat

Oskar Henriksson er ansat på instituttet fra 1. marts 2021. Han vil arbejde med to af instituttets sektioner, både Algebra & Geometri og sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning.

Oskar Henriksson

Oskar vil være tilknyttet forskningsgruppen Mathematics of Reaction Networks (MBIO), hvor han vil arbejde med algebraiske aspekter af teorien om kemisk reaktionsnetværk under vejledning af Elisenda Feliu og Beatriz Pascual Escudero.

Oskar er bredt interesseret i algebraisk tonet matematik, både ren og anvendt. Især er han interesseret i kombinatoriske og beregningsmæssige aspekter af algebraisk geometri (fx Gröbner-baser, toriske variationer, homotopi-fortsættelse og tropisk geometri) samt forskellige anvendelser inden for naturvidenskab.

Oskar dimitterede fra kandidatuddannelsen i matematik ved Københavns Universitet i januar 2021 med en afhandling om Khovanov-homologi vejledt af Nathalie Wahl og Andrea Bianchi. Før han kom til København, lavede han sine bachelorstudier ved Lunds Universitet med Arne Meurman som vejleder.

Når Corona-begrænsningerne ophæves, kan du finde Oskar på kontoret 04.0.10