4. oktober 2022

Nicola Gnecco, postdoc

Nyansat

Nicola Gnecco startede 1. oktober 2022 som postdoc i sektionen for Statistik & Sandsynlighedsregning og i forskningsgruppen Copenhagen Causality Lab.

Nicola Gnecco

Nicola er italiener og har en ph.d. i statistik fra universitetet i Genève og en MSc i statistik fra ETH Zürich. Hans ph.d.-afhandling, kaldet "Causal Inference for Extremes", forsøger at bygge bro mellem kausalitet og ekstrem værditeori.

Nicola er interesseret i kausal inferens, distributionsgeneralisering og ekstremværditeori. I løbet af sin postdoc er hans mål at udvikle prædiktive metoder til klimavidenskab, der generaliserer til usete miljøer.

Han skal arbejde sammen med Jonas Peters og Niklas Pfister på Copenhagen Causality Lab.

Du kan finde Nicola på kontoret 04.03.04.