23. januar 2023

Martin Bladt, lektor

Udnævnelse

Martin Bladt er fra 1. februar 2023 udnævnt til lektor ved Institut for Matematiske Fag. Han er tilknyttet sektionen for forsikring og økonomi.

Martin Bladt

Martin arbejder i grænsefladen mellem statistik, anvendt sandsynlighed og forsikringsmatematik. Hans aktuelle forskningsinteresser omfatter ”heavy-tailed censoring problems; semi-Markov modeling; matrix, functional and distributional regression; and applications to insurance, geosciences, and related fields”.

Martin er født i Aalborg, og har en bachelorgrad fra The National Autonomous University of Mexico og en kandidatgrad fra Københavns Universitet. Han afsluttede sin ph.d. i 2020 i Lausanne, Schweiz, under vejledning af Hansjörg Albrecher, hvor hans vigtigste interesseområder var statistik over ekstremer, matrixfordelinger og anvendelser inden for skadesforsikring.

Martin blev 1. september 2022 ansat som postdoc her ved instituttet. Han vil forsat udtænke nye modeller, der kan give et rigt matematisk grundlag for at tackle problemer af stor praktisk interesse inden for anvendt statistik og forsikringsområdet.

Du kan finde Martin på kontoret 04.3.06.