17. august 2023

Lubashan Pathirana, postdoc

Nyansat

Lubashan Pathirana blev ansat 1. august 2023 i instituttets sektion for Analyse & Kvantum, tilknyttet Centre for the Mathematics of Quantum Theory (QMATH).

Lubashan Pathirana Karunarathna

Lubashans primære forskningsfokus ligger i krydsfeltet mellem kvanteinformation, sandsynlighed og dynamiske systemer. Han er hovedsageligt interesseret i at inkorporere dynamiske systemaspekter i kvanteinformationsteori. Hans postdoc mentor bliver prof. Albert H. Werner.

Lubashan har en B.Sc. (Hons.) i matematik fra University of Colombo (Sri Lanka), og en M.Sc. i matematik fra Ohio University (USA).

Han dimitterede som PhD fra Michigan State University (USA) i sommeren 2023 med specialet "Limiting Theorems for Stationary and Ergodic Quantum Processes", der var vejledt af professor Jeffrey Schenker.

Du kan møde Lubashan i Vibenshuset, Lyngbyvej 1.