6. juni 2024

Line Clemmensen, professor

Nyansat

Line Clemmensen startede 1. juni 2024 som professor i statistik ved Institut for Matematiske Fag, sektionen for statistik og sandsynlighedsregning.

Line Clemmensen

Line kommer fra en stilling som professor på DTU, hvor hun stort set har forsket og undervist siden 2010 – afbrudt af stillinger ved bl.a. Maersk Transport & Logistics. Hun er uddannet kandidat (2006) og ph.d. (2010) fra DTU.

Line arbejder med statistisk modellering og machine learning. Hun er ekspert i billedanalyse og computer vision. Hun fokuserer på statistisk evaluering and machine learning og AI-systemer, f.eks. datarepræsentativitet, få observationer, fairness i clusters og fortolkelig klassificering. Hun har også arbejdet med Gaussisk variationstilnærmelse for ordinaldata med mixed models.

Line har fået en lang række bevillinger som PI eller co-PI fra forskellige kilder, f.eks. Novo Nordisk, Forsvarsministeriens Materiel- og Indkøbsstyrelse, Innovationsfonden, Lundbeck Fonden og Villum Synergy Grant.

Institutleder Professor Mogens Steffensen udtaler: "Ud over Lines tydelige resultater inden for forskningsproduktion og ekstern finansiering, er hun også bemærkelsesværdigt dedikeret til undervisning og vejledning. For eksempel har hun fungeret som studieleder for efteruddannelse på DTU Compute. Derudover er hendes liste over tværfaglige samarbejder med offentlige og private organisationer enestående. Jeg er meget glad for, at hun er startet hos os om professor i statistik."