1. november 2022

Lars Reiter Nielsen, ph.d.-studerende

Nyansat

Lars Reiter Nielsen er fra 1. november 2022 ansat som ph.d.-studerende ved Institut for Matematiske Fag, i sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning.

Lars Reiter Nielsen

Lars har en bachelorgrad i fysik fra Københavns Universitet og en kandidatgrad i fysik, med et sidefag i matematik, ligeledes fra KU. Han har siden da været indskrevet som masterstuderende i statistik på dette institut, mens han samtidigt var ansat som forskningsassistent på Data Science Lab.

I Data Science Lab har han sammen med biologer udviklet metoder til at forstå havpattedyrs adfærdsprofiler. (Hvor længe hvaler påvirkes af at blive mærket, fra accelerometerdata og dybdedata).

Lars vil se på kemiske sammensætninger i narhvalens stødtænder og udvikle mere generelle statistiske metoder inden for havdyrs økologi. Dette projekt er et samarbejde mellem Grønlands Naturinstitut og Institut for Matematiske Fag og er finansieret af Novo Nordisk Fonden og NordForsk.

Lars’ hovedvejleder er Susanne Ditlevsen fra MATH, og medvejledere er Eva Garde og Mads Peter Heide-Jørgensen fra Grønlands Naturinstitut.

Du kan møde Lars på kontoret 04.3.28