19. januar 2022

Jonas Hermansen, ph.d.-studerende

Nyansat

Jonas Gyde Hermansen startede 1. januar 2022 som ph.d.-studerende ved instituttets sektion for Statistik og Sandsynlighedsregning under vejledning af professor Susanne Ditlevsen og professor Helle Sørensen.

Jonas Gyde Hermansen

"Jeg vil arbejde med metoder til estimation af og inferens for stokastiske differentialligninger med tilfældige effekter og i dynamiske systemer generelt", siger Jonas.

"Til at begynde med vil vi se nærmere på delklassen af Pearson diffusioner, for hvilken eksplicit inferens tidligere er blevet vist ved brug af martingal estimationsfunktioner."

Jonas har en bachelor i matematik fra Aarhus Universitet og en master i statistik fra Københavns Universitet, afsluttet i 2021. I sit speciale har han undersøgt effekten af demokrati på økonomisk vækst ved brug af regressions-metoder inden for funktionel dataanalyse.

"Jeg har en baggrund i statskundskab, og jeg er generelt interesseret i at bruge matematiske ræsonnementer til at forstå og modellere sociale fænomener", siger Jonas.

Jonas vil arbejde fra kontor 04.0.07.