18. august 2023

Johannes Agerskov, postdoc

Nyansat

Johannes er fra 1. september 2023 ansat som postdoc ved instituttet, hvor han er tilknyttet sektionen Analyse & Quantum samt QMATH-centret.

Johannes Agerskov

Johannes har en bachelor- og kandidatgrad i fysik fra Niels Bohr Instituttet. Hans specialevejleder var Emil Bjerrum-Bohr. Derefter blev Johannes ansat som ph.d. studerende her ved MATH. Han forsvarede sit speciale, ”One-dimensional Dilute Quantum Gases and Their Ground State Energies” i juni 2023. Jan Philip Solovej var vejleder.

”Mit PhD projekt omhandlede kvantegasser i én dimension. Mere specifikt, fokuserede det på grundtildstandsenergien af sådanne gasser. I løbet af projektet nåede vi at bevise en formel for grundtilstandsenergien af Bose gassen, samt den spin-polariserede Fermi eller anyon gas, i én dimension. Vi fremsatte derefter en formodning for det tilsvarende resultat for den ikke spin-polariserede Fermi gas. I min afhandling viste jeg nogle delvise resultater i den retning, som viste sig at være relateret til de magnetiske egenskaber af en sådan gas”, fortæller Johannes.

”I løbet af min postdoc vil jeg vise den generelle formel for grundtilstandsenergien af Fermi gassen i én dimension og dermed vise vores tidligere formodning. Dermed vil jeg samtidig vise at Fermi gasser i én dimension har naturlige magnetiske egenskaber, som i spin-1/2 tilfældet er godt beskrevet af Heisenberg-modellen. Derudover, er jeg intereseret i nogle problemer relateret til ioniseringsformodningen, og jeg sigter efter også at besvare nogle spørgsmål inden for det område”.

Johannes skal desuden forelæse for de nye fysikstuderende på kurset Lineær Algebra og Analyse (LinALys), hvilket han ser meget frem til.

Du kan træffe Johannes i Vibenshuset, Lyngbyvej 1.