9. august 2021

Joachim Kock, lektor

Nyansat

Joachim Kock er fra 1. august 2021 ansat i en toårig stilling som lektor på et Marie Curie-legat (Experienced Researcher Fellowship). Han er tilknyttet sektionen for Algebra & Geometri samt GeoTop, Copenhagen Centre for Geometry and Topology.

Joachim Kock

I samarbejde med Jesper Michael Møller skal han arbejde inden for homotopiteorien af endelige grupper, og især med højere-kategoriske generaliseringer af undergruppe-posets. 

Den ultimative målsætning er Quillen's formodning, som er åben siden 1974: {\em For G a finite group and p a prime number, if the (geometric realisation of the) poset of non-trivial p-subgroups of G is contractible, then G has a non-trivial normal p-subgroup.} Formodningens betydning ligger i de subtile sammenhænge mellem gruppeteori, homotopiteori og kombinatorik, som den udtrykker og eksemplificerer.

Joachim er ph.d. fra Universidade Federal de Pernambuco (Recife, Brasilien) i 2000 og var derefter postdoc ved KTH i Stockholm (Sverige), ved Université Nice Sophia Antipolis (Frankrig) og ved Université du Québec à Montréal (Canada), inden han i 2004 blev ansat på Universitat Autònoma de Barcelona (Spanien).

Han har hovedsageligt arbejdet inden for algebraisk geometri, kategoriteori og homotopiteori, og anvendelser i algebraisk kombinatorik, men hans arbejde har også taget ham omkring emneområder i sandsynlighedsteori, matematisk fysik, og datalogi.

Joachim sidder i kontor 04.3.04.