10. januar 2018

Jacob Østergaard, postdoc ved SPT

Nyansat

Jacob er tilknyttet forskningsgruppen Statistik og Sandsynlighedsregning som postdoc fra 1. januar 2018.

Jacob Østergaard
Jacob afsluttede sit ph.d. forløb i 2017 under vejledning af Susanne Ditlevsen og Anders Rahbek (Økonomisk Institut, KU). Som postdoc fortsætter han sit arbejde med høj dimensionelle kointegrerede systemer med anvendelse indenfor neuroscience.

Jacobs interesserer sig for multivariate diffusions processer i kontinuert tid, samt punkt-processer for spike train data med fokus på stokastiske systemer for koblede neuroner.

Jacob har tidligere erfaring med finansiel risikomodellering som kvantitativ analytiker fra Nordea.

Du kan besøge Jacob på kontor 4.3.06.