6. september 2022

Frederik Hytting Jørgensen, videnskabelig assistent

Nyansat

Den 1. september 2022 blev Frederik Hytting Jørgensen ansat på instituttet; de første to måneder som videnskabelig assistent, fra november 2022 som ph.d.-studerende.

Frederik Hytting Jørgensen

Frederik vil være tilknyttet sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning samt forskningsgruppen Copenhagen Causality Lab. Hans vejledere bliver Sebastian Weichwald (primær) og Jonas Peters.

Frederik har en bachelor i forsikringsmatematik og en kandidat i statistik, begge her fra instituttet. Under studiet arbejdede han på et projekt om arveligheden af sygdomme på Danmarks Statistik sammen med forskere fra Center for Protein Research.

Frederik forsvarede i juni 2022 sit speciale om ”algoritmisk fairness”, vejledt af Jonas Peters.

Som videnskabelig skal han skrive en artikel baseret på hans speciale. Det primære emne i hans ph.d.-projekt vil være kausal abstraktion og anvendelser inden for algoritmisk fairness og AI safety. 

Du kan få en snak med Frederik på kontor 04.0.13