13. juni 2023

Frederik Hindborg Jensen, ph.d.-studerende

Nyansat

Frederik Hindborg Jensen blev 1. juni 2023 ansat som ph.d.-studerende ved sektionen for Statistik og Sandsynlighedsregning. Her vil han fortsætte sin forskning omkring narhvaler.

Frederik Hindborg Jensen

Frederik har en bachelorgrad i matematik og kandidatgrad i statistik - begge her fra instituttet. Her har siden marts 2022 været ansat som forskningsassistent på et projekt, der omhandlede estimering af narhvalers fangstforsøg af byttedyr ud fra dykkedybde og accelerationsmønstre. Projektet blev publiceret for et par måneder siden med titlen "Detecting narwhal foraging behaviour from accelerometer and depth data using mixed-effects logistic regression".

Overordnet kommer hans ph.d. til at omhandle udviklingen af statistiske metoder til at genkende og udlede adfærd hos havpattedyr ved brug af accelerometerdata. Lige nu arbejder han på at udvikle en metode til at genere etogrammer for narhvaler ud fra accelerationsdata.

Hovedvejleder er Susanne Ditlevsen med Outi Tervo fra Grønlands Naturinstitut som medvejleder.

Du kan finde Frederik i lokale 04.4.05.