2. marts 2023

Emil Ditmar Hofman, forskningsassistent

Nyansat

Emil Ditmar Hofman er ansat fra 1. marts 2023 i tre måneder som forskningsassistent i sektionen Forsikring og Økonomi.

Emil Ditmar Hofman

Emil har en bachelor- og en kandidatgrad i forsikringsmatematik fra her fra instituttet. Han forsvarede sit speciale i januar, og har fået en mulighed for at skrive en artikel på baggrund af det.

Specialet - Hazard rates and claims reserving: A proportional hazard approach – blev vejledt af Munir Hiabu, som også er vejleder på artiklen. Specialet omhandler en overlevelsesanalytisk og maskinlærings-tilgang til reservering inden for skadesforsikring.

”Vi håber at kunne give et mere sofistikeret bud på skadesreserve-estimation, mens man beholder den simplicitet, som kan være at foretrække i anvendt praksis”, fortæller Emil.

Du finder Emil på kontor 04.3.03